Α. Υπηρεσίες έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού

Η Civiltech σας βοηθά να εκδώσετε ψηφιακό πιστοποιητικό, μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ, χωρίς να χρειαστεί να κοινοποιήσετε σε τρίτους τους κωδικούς εισόδου στο Taxisnet και στο Τ.Ε.Ε. 

Αναλυτικότερα, η Civiltech σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Την  αποστολή email με τον αριθμό ΑΔΔΥ Gemalto / SafeNet 5110 που αγοράσατε.
  • Την καθοδήγηση με έγγραφες οδηγίες για την υποβολή του αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού στην Α.Π.Ε.Δ. και στο Κ.Ε.Π. της περιοχής σας.
  • Την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω σύνδεσης με TeamViewer σε πρότυπο υπολογιστή της Civiltech και την άμεση καταχώρηση αυτού στο Τ.Ε.Ε.

Μετά το πέρας της διαδικασίας σας αποστέλλουμε με courier τη συσκευή Gemalto / SafeNet 5110 με προ-εγκατεστημένο το ψηφιακό σας πιστοποιητικό, έτοιμο για χρήση.

Παρατηρήσεις

  • Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από την Α.Π.Ε.Δ. μέσω της πύλης Ερμής και ισχύουν για ένα (1) έτος. 
  • Η συσκευή Gemalto / SafeNet 5110 παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για το διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού για λειτουργικά συστήματα Windows 8.1 και 10.

Β. Λογισμικό για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και σχεδίων

Για να υπογράψετε ψηφιακά έγγραφα και σχέδια χρειάζεται να έχετε στον υπολογιστή σας μία συσκευή eToken με προ-εγκατεστημένο το ψηφιακό σας πιστοποιητικό καθώς και το κατάλληλο λογισμικό. 

Η Civiltech ανέπτυξε το Building Sign, ένα καινοτόμο λογισμικό κατασκευασμένο ειδικά για μηχανικούς, που αναλαμβάνει τη μαζική ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα εγγράφων και διανυσματικών αρχείων με ένα ''κλικ''. 

Μπορείτε να δείτε βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις της εφαρμογής Building Sign εδώ. 

Γ. Διαδικασία αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Civiltech 

Αρχικά, κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας. Εάν έχετε κάνει εγγραφή στο παρελθόν, ζητήστε απλά είσοδο στις υπηρεσίες e-Civiltech. 

Στη συνέχεια, μεταβείτε εδώ και επιλέξτε το πακέτο που επιθυμείτε. Ακολουθήστε τις εικονιζόμενες οδηγίες για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. 

Ειδικές προσφορές για τεχνικά γραφεία

Μετά από απαίτηση πολλών συναδέλφων δημιουργήσαμε πακέτα ομαδικής απόκτησης ψηφιακής υπογραφής που καλύπτουν τεχνικά γραφεία ή συνεργαζόμενους μηχανικούς, με την εγγύηση της Civiltech.