Α. Υπηρεσίες έκδοσης ψηφιακής υπογραφής μέσω της νέας ΑΠΕΔ

Η Civiltech έχει προτιμηθεί από χιλιάδες μηχανικούς μέχρι σήμερα, διότι παρέχει υπηρεσίες έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού - μέσω της ΑΠΕΔ - με ταχύτητα και ασφάλεια, χωρίς να απαιτείται να κοινοποιήσετε σε τρίτους τους κωδικούς εισόδου στο TAXISnet και στο Τ.Ε.Ε.

Αναλυτικότερα, η Civiltech σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Την προμήθεια συσκευής usb token Safenet 5110cc (MD 940) που αποτελεί μια εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας υπογραφής (ΕΔΔΥ).
  • Την καθοδήγηση με έγγραφες οδηγίες για την υποβολή του αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού στην Α.Π.Ε.Δ. και στο Κ.Ε.Π. της περιοχής σας.
  • Την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω σύνδεσης με TeamViewer σε υπολογιστή της Civiltech και την καταχώρηση αυτού στο Τ.Ε.Ε. ώστε να είστε πιστοποιημένοι χρήστες των συστημάτων e-Κτηματολόγιο (ΦΕΚ 136/28-7-2016) και e-Άδειες (ΦΕΚ 3136/Β/31-07-2018).

Μετά το πέρας της διαδικασίας, σας αποστέλλουμε με courier τη συσκευή Safenet 5110cc (MD 940) με προ-εγκατεστημένο το ψηφιακό σας πιστοποιητικό. Οι drivers της συσκευής είναι αναρτημένοι σε προσωποποιημένη ιστοσελίδα, προσβάσιμη 24/7 από οποιοδήποτε υπολογιστή.

Παρατηρήσεις

  • Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από την Α.Π.Ε.Δ. μέσω της νέας διαδικασίας και ισχύουν για τρία (3) έτη. 
  • Η συσκευή Safenet 5110cc (MD 940) παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για το διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού για λειτουργικά συστήματα Windows 10 και 11.

Β. Λογισμικό για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και σχεδίων

Για να υπογράψετε ψηφιακά έγγραφα και σχέδια χρειάζεται να έχετε στον υπολογιστή σας μία συσκευή eToken καθώς και το κατάλληλο λογισμικό. 

Civiltech διανέμει το λογισμικό Building Sign που έχει κατασκευαστεί ειδικά για μηχανικούς και περιέχει προηγμένες λειτουργίες για την υπογραφή εγγράφων .pdf και διανυσματικών αρχείων .dxf που δεν καλύπτονται από κανένα άλλο εγχώριο ή ξένο πρόγραμμα.