Α. Υπηρεσίες έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω της νέας ΑΠΕΔ

Η Civiltech σας βοηθά να εκδώσετε ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω της νέας, αναβαθμισμένης ΑΠΕΔ, χωρίς να χρειαστεί να κοινοποιήσετε σε τρίτους τους κωδικούς εισόδου στο Taxisnet και στο Τ.Ε.Ε. 

Για την έκδοση Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής μέσω της νέας ΑΠΕΔ απαιτείται η προμήθεια Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ). Η ΕΔΔΥ είναι μία ειδική συσκευή, σε μορφή usb token, που χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ).

Αναλυτικότερα, η Civiltech σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Την προμήθεια συσκευής usb token Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) που αποτελεί μια εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας υπογραφής (ΕΔΔΥ).
  • Την καθοδήγηση με έγγραφες οδηγίες για την υποβολή του αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού στην Α.Π.Ε.Δ. και στο Κ.Ε.Π. της περιοχής σας.
  • Την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω σύνδεσης με TeamViewer σε πρότυπο υπολογιστή της Civiltech και την άμεση καταχώρηση αυτού στο Τ.Ε.Ε.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, σας αποστέλλουμε με courier τη συσκευή Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) με προ-εγκατεστημένο το ψηφιακό σας πιστοποιητικό, έτοιμο για χρήση.

Παρατηρήσεις

  • Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από την Α.Π.Ε.Δ. μέσω της νέας διαδικασίας και ισχύουν για τρία (3) έτη. 
  • Η συσκευή Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για το διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού για λειτουργικά συστήματα Windows 8.1, 10 και 11.

Β. Λογισμικό για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και σχεδίων

Για να υπογράψετε ψηφιακά έγγραφα και σχέδια χρειάζεται να έχετε στον υπολογιστή σας μία συσκευή eToken με προ-εγκατεστημένο το ψηφιακό σας πιστοποιητικό καθώς και το κατάλληλο λογισμικό. 

Η Civiltech ανέπτυξε το Building Sign, ένα καινοτόμο λογισμικό κατασκευασμένο ειδικά για μηχανικούς, που αναλαμβάνει τη μαζική ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα εγγράφων και διανυσματικών αρχείων με ένα ''κλικ''. 

Μπορείτε να δείτε βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις της εφαρμογής Building Sign εδώ. 

Γ. Διαδικασία αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Civiltech 

Αρχικά, κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας. Εάν έχετε κάνει εγγραφή στο παρελθόν, ζητήστε απλά είσοδο στις υπηρεσίες e-Civiltech. 

Στη συνέχεια, μεταβείτε εδώ και επιλέξτε το πακέτο που επιθυμείτε. Ακολουθήστε τις εικονιζόμενες οδηγίες για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.