Τι είναι νέο στις εκδόσεις του 2019

Η πλήρης εφαρμογή του ν.4495/2017 αποτελεί μία ακόμη πρόκληση για τον επαγγελματία μηχανικό. 

Η Civiltech απαντάει στις νέες προκλήσεις με έργα, εμπλουτίζοντας όλες τις εφαρμογές για να είναι πλήρως συμβατές με την κείμενη νομοθεσία και τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα.

Μπορείτε να αναβαθμίσετε στις εκδόσεις Building 2019 μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με έκπτωση.

Παράλληλα, μπορείτε να αποκτήσετε σε ειδικές, προνομιακές τιμές την ψηφιακή σας υπογραφή καθώς και όλες τις εφαρμογές που χρειάζεστε για τη σύνταξη των απαιτούμενων δικαιολογητικών του ν.4495/2017.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει διακοπεί η ταχυδρομική αποστολή υπενθύμισης για την πληρωμή των συμβολαίων υποστήριξης. Όλες οι διαδικασίες – πληρωμή, λήψη έκδοσης, τιμολόγηση - εκτελούνται ηλεκτρονικά. 

Απαντήσεις

rss Πληρωμή συμβολαίου συντήρησης μέσω της ιστοσελίδας e-Civiltech.
rss Υπηρεσίες υποστήριξης στα πλαίσια των συμβολαίων συντήρησης
rss Τι είναι νέο στις εκδόσεις 2019;
rss Συμβατότητα εκδόσεων 2019 με λειτουργικά συστήματα.