Τι είναι νέο στις εκδόσεις του 2019

Η πλήρης εφαρμογή του ν.4495/2017 αποτελεί μία ακόμη πρόκληση για τον Έλληνα μηχανικό.

Η Civiltech απαντάει στις νέες προκλήσεις με έργα, εμπλουτίζοντας όλες τις εφαρμογές για να είναι πλήρως συμβατές με την κείμενη νομοθεσία και τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα.

Για αυτό το λόγο, η οικογένεια εφαρμογών Building 2019 θα είναι σύντομα διαθέσιμη! 

Μπορείτε να προ-αγοράσετε τα συμβόλαια συντήρησης του έτους 2019 σε εκπτωτική τιμή εδώ. Παράλληλα, μπορείτε να αποκτήσετε σε ειδικές, προνομιακές τιμές την ψηφιακή σας υπογραφή καθώς και όλες τις εφαρμογές που χρειάζεστε για τη σύνταξη των νέων, απαιτούμενων δικαιολογητικών για την οικοδομική άδεια και την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. 

Η αποστολή ταχυδρομικής ειδοποίησης για την πληρωμή των συμβολαίων υποστήριξης έχει ως γνωστόν καταργηθεί. Όλες οι διαδικασίες – πληρωμή, λήψη έκδοσης, τιμολόγηση - ολοκληρώνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα Πληρωμή συμβολαίων, με αξιοπιστία και ταχύτητα.

Απαντήσεις

rss Πληρωμή συμβολαίου συντήρησης μέσω της ιστοσελίδας e-Civiltech.
rss Υπηρεσίες υποστήριξης στα πλαίσια των συμβολαίων συντήρησης
rss Τι είναι νέο στις εκδόσεις 2019;
rss Συμβατότητα εκδόσεων 2019 με λειτουργικά συστήματα.