Οι εκδόσεις Building 2021 κυκλοφόρησαν με πολλές νέες δυνατότητες!

Εάν είστε κάτοχοι παλιότερων εκδόσεων, μπορείτε να βρείτε προσωποποιημένες προτάσεις αναβάθμισης εδώ.

Εκδόσεις Building 2021

Αμοιβές Building

 • Νέο τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας σε εκτός σχεδίου γήπεδα.
 • Νέο σημείωμα κατάθεσης εισφορών που περιλαμβάνει το τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου.
 • Νέοι συντελεστές ΙΚΑ που επηρεάζουν τα φορολογικά αδείας.
 • Τις νέες υπεύθυνες δηλώσεις του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ για όλες τις περιπτώσεις κατ' εφαρμογή του ν.4759/2020.
 • Βελτιωμένος τρόπος διαχείρισης εταιρειών και μηχανικών που είναι μέλη εταιρειών.
 • Δυνατότητα αυτόματης στρογγυλοποίησης των προϋπολογισμών με απρόβλεπτα.
 • Δυνατότητα να ορίζετε απεριόριστο πλήθος μελών ανά ομάδα μηχανικών.
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας ιδιωτικού συμφωνητικού ανά μηχανικό.
 • Αλλαγή στα στοιχεία του φακέλου του έργου (κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, έγγραφα κυριότητας), ώστε να συμβαδίζουν με το πληροφοριακό σύστημα για την ταυτότητα κτηρίου. 

Αυθαίρετα ν.4495/17 

 • Προσαρμογή στα δεδομένα του ν. 4759/20 (αποστολή & λήψη στοιχείων στο Τ.Ε.Ε., διαχείριση εγγράφων). 

Building Sign

 • Υλοποίηση συμβατότητας με το νέο σύστημα χρονοσήμανσης της Α.Π.Ε.Δ. 
 • Αυτοματοποιημένος έλεγχος & διαδικασία εγκατάστασης των νέων ψηφιακών πιστοποιητικών της Α.Π.Ε.Δ. στον υπολογιστή σας.

Building Κτηματολόγιο

 • Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής lines σε polylines.
 • Νέοι έλεγχοι layers για ειδικές περιπτώσεις έργων.

e-Building Άδειες 

 • Νέο έντυπο ανάθεσης – ανάληψης μελετών και διαχείρισης έργου για την περίπτωση εταιρειών (μελετητικών γραφείων, ΙΚΕ κλπ). Η ανάθεση/ανάληψη γίνεται κατά περίπτωση για τον διαχειριστή του έργου, τις εταιρείες που συμμετέχουν στην ομάδα και τους μηχανικούς που υπογράφουν τις μελέτες μεμονωμένα ή ως εκπρόσωποι εταιρείας.
 • Νέο έντυπο ανάθεσης – ανάληψης επιβλέψεων για την περίπτωση εταιρειών (εταιρείες διαχείρισης έργων κλπ.) Η ανάθεση/ανάληψη των επιβλέψεων γίνεται κατά περίπτωση για τον διαχειριστή του έργου, τις εταιρείες που συμμετέχουν στην ομάδα και τους μηχανικούς που επιβλέπουν τις εργασίες μεμονωμένα ή ως εκπρόσωποι εταιρείας.
 • Προσθήκη δηλώσεων μηχανικού περί μη υποχρέωσης υποβολής μελετών σε ειδικές περιπτώσεις.
 • Αλλαγή στα στοιχεία του φακέλου του έργου (κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, έγγραφα κυριότητας), ώστε να συμβαδίζουν με το πληροφοριακό σύστημα για την ταυτότητα κτηρίου. 

Energy Building / Certificate CAD 1.31

 • Επέκταση δυνατοτήτων εισαγωγής αρχείων dxf/dwg.
 • Επέκταση δυνατοτήτων εισαγωγής αρχείων ifc.
 • Εργαλείο αυτόματης μετατροπής αρχείων ενεργειακής επιθεώρησης xml, για ευκολότερη υποβολή προσαρτημάτων.

Energy Εξοικονομώ - Αυτονομώ

 • Διαχείριση υλοποίησης - ολοκλήρωσης έργου
 • Διαχείριση προμηθευτών - Διαχείριση παραστατικών πρότασης
 • Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης Έργου (Παράρτημα VI).

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα Windows 10 & 8.1 που χρησιμοποιούν το Net Framework 4.8.
 • Ξεχωριστές εκδόσεις για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 32 bit και 64 bit. Οι εφαρμογές που έχουν δυνατότητα σχεδίασης υποστηρίζονται μόνο σε 64 bit. 
 • Βελτιστοποίηση για χρήση σε οθόνες με αναλύσεις έως 4K. Οι γραφικές απεικονίσεις είναι πάντα σε διανυσματική μορφή και έτσι εικονίδια, γραμμές εργαλείων και παράθυρα διαλόγου είναι πάντα ευδιάκριτα και με κρυστάλλινη εμφάνιση.
 • Δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε με άνεση ανοιχτόχρωμη ή σκουρόχρωμη εμφάνιση για τη γραμμή του μενού, τα παράθυρα και την επιφάνεια εργασίας.
 • Παραγωγή αρχείων που είναι συμβατά με τις τελευταίες εκδόσεις του Word (.docx) και του Acrobat Reader(.pdf).