25 χρόνια Civiltech

Η Civiltech πορεύτηκε 25 χρόνια με εφόδιο την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στους τομείς της δόμησης και της εξοικονόμησης ενέργειας, παρέχοντας στους μηχανικούς καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού. Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία η Civiltech μετασχημάτισε τις υπηρεσίες της, ώστε να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες των μηχανικών.

Για τους παραπάνω λόγους, στην 25-χρονη πορεία μας στο χώρο του τεχνικού λογισμικού αποκτήσαμε πάνω από 16.000 συνοδοιπόρους – χρήστες των εφαρμογών μας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό, δεσμευόμενοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας με νέες επενδύσεις στην εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες. 

Οι νέες εκδόσεις Building 2023 κυκλοφόρησαν! Εάν είστε κάτοχοι παλιότερων εκδόσεων, μπορείτε να βρείτε προσωποποιημένες προτάσεις αναβάθμισης εδώ.

Εκδόσεις Building 2023

Αμοιβές Building

 • Αυτόματη υποβολή των στοιχείων των υπευθύνων και των τεχνικών στοιχείων του έργου (πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) στο e-ΕΦΚΑ. Νέοι συντελεστές ΕΦΚΑ.
 • Νέο σημείωμα κατάθεσης εισφορών που περιλαμβάνει τους επιμέρους κωδικούς πληρωμής για το Δημόσιο Ταμείο, αλλά και για όλους τους Δήμους της χώρας.
 • Διασύνδεση μεταξύ των ιδιωτικών συμφωνητικών και της βιβλιοθήκης προσώπων.
 • Δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς των στοιχείων στην ταυτότητα κτιρίου.
 • Νέος τύπος ιδιωτικού συμφωνητικού για ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.
 • Αυτόματη επιλογή της Υ.ΔΟΜ. ανάλογα με τον τύπο πράξης και τη θέση του έργου. 

Δείτε εδώ τη βιντεοσκοπημένη παρουσίαση ''Νέες δυνατότητες έκδοσης 2023''.

Building Απόβλητα

 • Αυτόματη δημιουργία φάσης εκσκαφής κατά τη διασύνδεση με τις Αμοιβές Building.

Building Διάγραμμα Δόμησης

 • Ενημέρωση σχεδίων με βάση τα νέα υποδείγματα διαγράμματος κάλυψης για εντός & εκτός σχεδίου περιοχές (νέα υπεύθυνη δήλωση, συντεταγμένες κτιρίου κλπ).

Building Sign

 • Δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών σφραγίδων ανά ψηφιακή υπογραφή (π.χ. εταιρείας και μηχανικού).
 • Αναβάθμιση της βιβλιοθήκης σφραγίδων νομικών/φυσικών προσώπων και τύπων μελετών. 
 • Δυνατότητα περιστροφής και αναίρεσης περικοπής εγγράφου .pdf με ιστορικό μεταβολών.
 • Δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής όλων των σελίδων ενός εγγράφου.
 • Συσχέτιση βιβλιοθήκης μηχανικών με ψηφιακές υπογραφές και σφραγίδες. 
 • Τοποθέτηση ψηφιακής υπογραφής και σφραγίδας μαζικά σε πολλά έγγραφα και σχέδια.

Δείτε εδώ τη βιντεοσκοπημένη παρουσίαση ''Νέες δυνατότητες έκδοσης 2023''.

e-Αυθαίρετα

 • Συμβατότητα με το αναβαθμισμένο σύστημα του ΤΕΕ (Ιανουάριος 2023).
 • Έλεγχος και μετατροπή αρχείων .dwg/.dxf σε .pdf.

e-Building Άδειες

 • Συμβατότητα με το αναβαθμισμένο σύστημα του ΤΕΕ (Ιανουάριος 2023).
 • Ενημέρωση για τις πρόσφατες αλλαγές στο e-Άδειες (νέος κωδικός εγγράφου για μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εκτός σχεδίου δόμηση, νέες ΥΔΟΜ κ.ά.).
 • Προσθήκη πολλών νέων ελέγχων ώστε να αποφεύγονται αστοχίες στην υποβολή του xml.
 • Βελτιώσεις στην τεχνική έκθεση για την έκδοση βεβαίωσης του άρθρου 30.
 • Συμπλήρωση των πράξεων στο ιστορικό του κτίσματος. 

e-Building Ταυτότητα

 • Συμβατότητα με το αναβαθμισμένο σύστημα του ΤΕΕ (Ιανουάριος 2023).
 • Αυτόματη αναγνώριση των κωδικών σύνδεσης με το σύστημα του Τ.Ε.Ε.
 • Προσθήκη νέων ελέγχων πληρότητας για τις ιδιοκτησίες, τους υπόχρεους και τις πράξεις.

Energy Building 1.31

Πλήρης αναμόρφωση των τευχών. Συγκεκριμένα, τα τεύχη θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης είναι πλέον εξ ολοκλήρου επεξεργάσιμα, με ξεκάθαρη ιεράρχηση ενοτήτων και απαράμιλλη εμφάνιση κειμένων, εικόνων και πινάκων. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε πολύ εύκολα να τροποποιήσετε το περιεχόμενο των τευχών με τη χρήση του κειμενογράφου της εφαρμογής ή με δικό σας εξωτερικό κειμενογράφο (π.χ. Microsoft Word).