25 χρόνια Civiltech

Η Civiltech πορεύτηκε 25 χρόνια με εφόδιο την εμπειρία και την  τεχνογνωσία της στους τομείς της δόμησης και της εξοικονόμησης ενέργειας, παρέχοντας στους μηχανικούς καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού. Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία η Civiltech μετασχημάτησε τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές της, ώστε να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες των μηχανικών.

Για τους παραπάνω λόγους, στην 25-χρονη πορεία μας στο χώρο του τεχνικού λογισμικού αποκτήσαμε πάνω από 16.000 συνοδοιπόρους – χρήστες των εφαρμογών μας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό, δεσμευόμενοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας με νέες επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες, πάντα προσηλωμένοι στις ανάγκες των μηχανικών, μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών. 

Η επετειακή έκδοση Building 2023

Αμοιβές Building

 • Επικαιροποιημένο σημείωμα κατάθεσης εισφορών που περιλαμβάνει πλέον τους επιμέρους κωδικούς πληρωμής για το Δημόσιο Ταμείο, αλλά και για όλους τους Δήμους της χώρας.
 • Διασύνδεση μεταξύ των ιδιωτικών συμφωνητικών και της βιβλιοθήκης προσώπων.
 • Δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς των στοιχείων στην ταυτότητα κτιρίου.
 • Νέος τύπος ιδιωτικού συμφωνητικού για ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

e-Building Άδειες

 • Ενημέρωση για τις πρόσφατες αλλαγές στο e-Άδειες (νέος κωδικός εγγράφου για μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εκτός σχεδίου δόμηση κ.ά.).
 • Προσθήκη πολλών νέων ελέγχων ώστε να αποφεύγονται αστοχίες στην υποβολή του xml.
 • Βελτιώσεις στην τεχνική έκθεση για την έκδοση βεβαίωσης του άρθρου 30.
 • Νέες δυνατότητες λήψης στοιχείων από το σύστημα e-Άδειες.
 • Συμπλήρωση της τεκμηρίωσης με τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές.
 • Συμβατότητα με το αναβαθμισμένο σύστημα του ΤΕΕ (Ιανουάριος 2023).

e-Building Docs – Νέο!

 • Αυτόματη εισαγωγή εγγράφων από όλες τις εφαρμογές Building.
 • Αυτόματη μετατροπή αρχείων σε pdf (docx, dwg).
 • Κωδικοποίηση των εγγράφων ανά τύπο πράξης.
 • Διαχείριση ψηφιακών υπογραφών εγγράφων ανά μηχανικό προς υποβολή στο e-Άδειες.
 • Αυτόματη κατηγοριοποίηση εγγράφων προς υποβολή στο e-Άδειες.
 • Προετοιμασία φακέλου υποβολής – έλεγχος αρχείων.

e-Building Ταυτότητα

 • Αυτόματη αναγνώριση των κωδικών σύνδεσης με το σύστημα του Τ.Ε.Ε.
 • Αυτόματη αναγνώριση στοιχείων Π.Ε.Α. από το αρχείο .xml της ενεργειακής επιθεώρησης.
 • Αυτόματη δημιουργία πρότυπης τεχνικής έκθεσης.
 • Κωδικοποίηση των εγγράφων ανά τύπο και είδος.
 • Προσθήκη νέων ελέγχων πληρότητας για τις ιδιοκτησίες, τους υπόχρεους και τις πράξεις.
 • Συμβατότητα με το αναβαθμισμένο σύστημα του ΤΕΕ (Ιανουάριος 2023).

e-Αυθαίρετα

 • Ενσωμάτωση των νομοθετικών αλλαγών που έχουν ήδη προαναγγελθεί για την κατηγορία 5.
 • Έλεγχος και μετατροπή αρχείων .dwg/.dxf σε .pdf.
 • Διαδικτυακή πρόσβαση σε διατάξεις που αφορούν την νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων (το σύνολο των ερωτο-απαντήσεων του ΤΕΕ Πελοποννήσου, ο Ν.4495/17 κ.ά).
 • Συμβατότητα με το αναβαθμισμένο σύστημα του ΤΕΕ (Ιανουάριος 2023).

Building Sign

 • Αυτόνομη βιβλιοθήκη σφραγίδων εταιρειών, φυσικών υπογραφών κλπ. Η βιβλιοθήκη σφραγίδων λειτουργεί αυτόνομα από τις καταχωρημένες ψηφιακές υπογραφές.
 • Αυτόνομη κατασκευή και χρήση πολλαπλών σφραγίδων μηχανικού.
 • Δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών σφραγίδων ανεξάρτητα από την ψηφιακή υπογραφή (π.χ. εταιρείας μηχανικού και χειρόγραφής υπογραφής).
 • Οι σφραγίδες μηχανικού εκτυπώνονται πλέον σε υψηλή ποιότητα.
 • Δυνατότητα περιστροφής εγγράφου pdf με ιστορικό μεταβολών.

Building Απόβλητα

 • Αυτόματη δημιουργία φάσης εκσκαφής κατά τη διασύνδεση με τις Αμοιβές Building.

Building Διάγραμμα Δόμησης

 • Ενημέρωση σχεδίων με βάση τα νέα υποδείγματα Διαγράμματος Κάλυψης για εντός & εκτός σχεδίου περιοχές (Νέα υπεύθυνη δήλωση, συντεταγμένες κτιρίου κλπ).

Energy Building 1.31

Πλήρης αναμόρφωση των τευχών. Συγκεκριμένα, τα τεύχη θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης είναι πλέον εξ ολοκλήρου επεξεργάσιμα, με ξεκάθαρη ιεράρχηση ενοτήτων και απαράμιλλη εμφάνιση κειμένων, εικόνων και πινάκων. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε πολύ εύκολα να επέμβετε και να τροποποιήσετε το περιεχόμενο των τευχών με τη χρήση του κειμενογράφου της εφαρμογής ή με δικό σας εξωτερικό κειμενογράφο (π.χ. Microsoft Word).

Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Νέο!

Με την επίσημη αναγγελία του προγράμματος, θα κυκλοφορήσει η νέα εφαρμογή για το «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» και «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις».

Building Enterprise – Νέο!

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που κατέχουμε στον τομέα της έκδοσης οικοδομικών αδειών, παρέχουμε λογισμικό και υπηρεσίες για σύνθετα τεχνικά έργα ή έργα ειδικού σκοπού.  Αναλυτικότερα, έχετε στη διάθεσή σας:

 • Εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης έργων, προσαρμοσμένο στην «κουλτούρα» κάθε μελετητικής εταιρείας.
 • Προετοιμασία αρχείων για υποβολή στο e-Άδειες. Λήψη θεωρημένων αρχείων.
 • Εξειδικευμένες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
 • Δυνατότητα εξατομικευμένης εκπαίδευσης στελεχών στη χρήση νέων συστημάτων και στην πολεοδομική νομοθεσία.

Εάν είστε κάτοχοι παλιότερων εκδόσεων και επιθυμείτε να αποκτήσετε τις εκδόσεις Building 2023, μπορείτε να βρείτε προσωποποιημένες προτάσεις αναβάθμισης εδώ.