Εξοικονομώ ΙΙ

Building Studio


Η εφαρμογή Εξοικονομώ II - Β Κύκλος της Civiltech αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για το νέο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II», που αφορά την παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Ειδικότερα, η εφαρμογή Εξοικονομώ II - Β Κύκλος καλύπτει διαδικασίες όπως: την σύνταξη της πρότασης, την παρακολούθηση της υλοποίησης  των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την τελική εκταμίευση

Video παρουσίασης με εισαγωγή δεδομένων από αρχείο επιθεώρησης

Video παρουσίασης διαμερίσματος πολυκατοικίας

Η εφαρμογή Energy Εξοικονομώ II - Β Κύκλος σας  βοηθάει να συντάξετε με ακρίβεια και πληρότητα τα έντυπα παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ και Παράρτημα VI), σύμφωνα με τις συστάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει μια εκτενή βιβλιοθήκη παρεμβάσεων ξεχωριστά για κάθε μια υποκατηγορία επέμβασης (Κουφώματα, Θερμομόνωση, σύστημα θέρμανσης/ψύξης, σύστημα ΖΝΧ), με πολλούς αυτοματισμούς και ελέγχους ως προς το επιλέξιμο όριο δαπανών. Όλες οι περιγραφές είναι παραμετροποιήσιμες, ώστε να μπορείτε εύκολα να τις προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

Ο προϋπολογισμός του έργου και τελικά ο επιλέξιμος προϋπολογισμός, προκύπτει από ένα συνδυασμό παρεμβάσεων, προμετρήσεων (ανά ιδιοκτησία) και προσφορών. Όλοι οι υπολογισμοί εκτελούνται εντελώς αυτόματα και ολοκληρώνονται σε λίγα μόνο λεπτά. Οι προμετρήσεις των εργασιών αντλούνται απευθείας από τα άρθρα παρεμβάσεων, ώστε να αποφεύγονται λάθη αντιγραφής.

Το Έντυπο Προτάσεων Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) παράγεται αυτόματα σε μορφή pdf έτοιμο για άμεση υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα, με όλα τα στοιχεία και τους πίνακες συμπληρωμένα. Στο έντυπο μεταφέρονται επιπλέον αυτόματα και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή επιθεώρηση (ετήσια εξοικονόμηση κλπ.).

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα απευθείας άντλησης των στοιχείων του κελύφους (τοίχοι, οροφές, κουφώματα κλπ.) από το σενάριο της Α’ ενεργειακής επιθεώρησης (εισαγωγή στοιχείων από αρχείο τύπου .xml του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31) και συσχέτισή τους με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις. 

Με αυτό το τρόπο υπάρχει απόλυτη
ταύτιση ποσοτήτων μεταξύ της ενεργειακής επιθεώρησης, του σχετικού άρθρου της παρέμβασης και του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στην πρόταση! Επίσης ενημερώνονται αυτόματα οι τιμές του U, g στην περιγραφή της παρέμβασης κατά περίπτωση. 

Η εφαρμογή Εξοικονομώ ΙΙ - Β Κύκλος απευθύνεται  σε ενεργειακούς επιθεωρητές, σε συμβούλους έργου και γενικά σε κάθε μηχανικό που ενδιαφέρεται να συντάξει τεκμηριωμένες προτάσεις για την συγκεκριμένη δράση. Το υλικό αυτό στη συνέχεια υποβάλλεται από τον σύμβουλο ή τον ενεργειακό επιθεωρητή στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΝ. 

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Γενικά

 • Δημιουργία φακέλου έργου.
 • Διαχείριση προσώπων (ωφελουμένων, προμηθευτών, ενεργειακών επιθεωρητών κλπ).
 • Διαχείριση ιδιοκτησιών (μονοκατοικία, πολυκατοικία, διαμέρισμα).
 • Διαχείριση πολυκατοικίας.
 • Κατάλογος όλων των δικαιολογητικών ανά κατηγορία αίτησης (check list). Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται στο φάκελο του έργου.
 • Προέλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών.
 • Προκαταρκτικοί έλεγχοι επιλεξιμότητας.
 • Συγκεντρωτικοί έλεγχοι ορίων επιλέξιμων δαπανών ανά μονάδα μέτρησης, διαμέρισμα ή πολυκατοικία.
 • Υπολογισμός αμοιβών ενεργειακών επιθεωρητών, συμβούλου, μελετών κλπ.

Ενεργειακός στόχος

 • Η εφαρμογή επιλύει τα αρχεία Α' και Β' ενεργειακής επιθεώρησης αντλώντας όλα τα στοιχεία που καθορίζουν τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία. Τα στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα στα έντυπα παρέμβασης!

Σύνταξη παρεμβάσεων

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση παρεμβάσεων. Περιλαμβάνει πλήρη άρθρα για κάθε μια παρέμβαση ξεχωριστά, με παραμέτρους σε σχέση με τον τύπο του υλικού, τα ενεργειακά χαρακτηριστικά (U, R, P κλπ), τον κατασκευαστή κλπ.
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
  • Σύστημα παροχής ΖΝΧ
 • Δυνατότητα παραγωγής δικών σας άρθρων παρεμβάσεων (χωρίς περιορισμό πλήθους), με δικές σας παραμέτρους.
 • Έτοιμα άρθρα δαπανών ανά παρέμβαση:
  • Δαπάνες για αγορά
  • Δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες (μερεμέτια κλπ)
  • Δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές
 • Προσφορές προμηθευτών. Αυτόματη συσχέτιση προσφορών με δαπάνες παρεμβάσεων.
 • Δημιουργία προϋπολογισμού έργου βάσει προσφορών.
 • Αυτόματη συσχέτιση με το όριο επιλέξιμης δαπάνης και την εισοδηματική κατηγορία.
 • Προσδιορισμός επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων ανά διαμέρισμα. Διαχείριση κοινόχρηστων δαπανών.
 • Επιμερισμός κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία.

Υλοποίηση

 • Διαχείριση σταδίου υλοποίησης.
 • Διαχείριση παραστατικών δαπανών.
 • Διαχείριση πιστοποιητικών κατασκευαστή.
 • Επιμερισμός κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά ιδιοκτησία.
 • Αυτόματη σύνταξη εντύπου καταγραφής παρεμβάσεων για την ολοκλήρωση του έργου.
 • Αυτόματη παραγωγή δηλώσεων προμηθευτών.
 • Δημιουργία φακέλου έργου για υποβολή στο σύστημα και αποθήκευση.

Έντυπα

Η εφαρμογή παράγει αυτόματα όλα τα έντυπα του Παραρτήματος I που δεν συμπληρώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά είναι υποχρέωση του ωφελούμενου να συντάξει και να υποβάλλει στο σύστημα. 

 • Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων (Παράρτημα III).
 • Έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης έργου (Παράρτημα VI
 • Απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας (Παράρτημα II)
 • Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis (Παράρτημα XI)
 • Υπεύθυνη δήλωση για κύρια κατοικία (Παράρτημα IX)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις αναδόχων του έργου (Παράρτημα VIII-Α)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις προμηθευτών υλικών (Παράρτημα VIII-Β)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις προμηθευτών υλικών (Παράρτημα VIII-Γ)

Βιβλιοθήκες

 • Βιβλιοθήκη παρεμβάσεων.
 • Βιβλιοθήκη δαπανών ανά κατηγορία παρέμβασης.
 • Βιβλιοθήκη προσώπων.
 • Βιβλιοθήκη προμηθευτών.

Διασυνδέσεις

 • Εισαγωγή στοιχείων από αρχεία xml Α' και Β΄' ενεργειακής επιθεώρησης (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31).
 • Εισαγωγή στοιχείων από Energy Certificate CAD 1.31.
 • Διασύνδεση με Building Νέα Αυθαίρετα Ν.4495 για λήψη γενικών στοιχείων.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.