Νέο Εξοικονομώ

Building Studio


Η εφαρμογή Energy Νέο Εξοικονομώ σας βοηθά σε κάθε στάδιο του προγράμματος:

 • Στο στάδιο υποβολής της πρότασης, γιατί είναι το μόνο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ εργαλείο σύνταξης και αξιολόγησης προτάσεων για κάθε τύπο αίτησης (μονοκατοικία/διαμέρισμα, πολυκατοικία).
 • Στη φάση ολοκλήρωσης έργου, γιατί μπορείτε να ενημερώσετε τις παρεμβάσεις όπως υλοποιήθηκαν, να συγκεντρώσετε παραστατικά και δαπάνες και να υποβάλετε τα απαιτούμενα έντυπα ολοκλήρωσης.

Η εφαρμογή είναι σύμφωνη με την προ-δημοσίευση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ 2021» και περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση της πρότασής σας, με βάση τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς κατάταξης των αιτήσεων! Μόλις οριστικοποιηθεί ο οδηγός εφαρμογής, θα κυκλοφορήσει νέα έκδοση με τα έντυπα που χρειάζεται να υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα.

Δυνατότητες

Γενικά

 • Διαχείριση κάθε τύπου αίτησης (μονοκατοικία/διαμέρισμα, πολυκατοικία)
 • Διαχείριση προσώπων (ωφελούμενων, προμηθευτών, μηχανικών).
 • Διαχείριση ιδιοκτησιών (μονοκατοικία, πολυκατοικία, διαμέρισμα).
 • Αυτοματοποιημένος υπολογισμός μέγιστης επιχορήγησης.
 • Αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση της πρότασής σας, με βάση τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς κατάταξης των αιτήσεων!
 • Κατάλογος και διαχείριση δικαιολογητικών ανά κατηγορία αίτησης.
 • Υπολογισμός δαπανών υπηρεσιών ενεργειακών επιθεωρητών, συμβούλου, μελετών κλπ.
 • Διαχείριση φωτογραφιών πρότασης – πριν και μετά.

Ανάκτηση στοιχείων από το αρχείο .xml του Α΄Π.Ε.Α.

 • Αυτόματη αναγνώριση των ενεργειακών στοιχείων.
 • Έλεγχος ενεργειακών στόχων σε περίπτωση ριζικής και μη ανακαίνισης. 
 • Προσομοίωση Β’ Ενεργειακής επιθεώρησης (περίπτωση Α/Θ κλπ.)
 • Έλεγχος αρχείου προσαρτήματος.
 • Αυτόματος υπολογισμός συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (κόφτης).
 • Αυτόματη αναγνώριση των δομικών στοιχείων του κελύφους και συσχέτιση αυτών με τις παρεμβάσεις σας.

Σύνταξη τεχνικής πρότασης

 • Διαχείριση άρθρων παρεμβάσεων. Κάθε άρθρο περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή της παρέμβασης με παραμετρικά ενεργειακά και τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών και συστημάτων, έτσι όπως θα εμφανιστούν στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.
 • Αυτόματη επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας/αίτησης.
 • Αυτόματη παραγωγή προμετρήσεων (ανά ιδιοκτησία ή κοινόχρηστη), προσφορών και προϋπολογισμού.
 • Αυτόματη εφαρμογή ανωτάτων ορίων δαπανών για εναλλακτικά τιμολόγια (πχ ταμιευτήρας αποθήκευσης).
 • Αυτόματη εφαρμογή ορίων δαπανών επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης/αίτηση/πολυκατοικία. 

Αποτελέσματα

 • Πίνακες αποτελεσμάτων με επιλέξιμες δαπάνες, ίδια κεφάλαια.
 • Αυτόματη κατανομή κοινοχρήστων δαπανών σε ιδιοκτησίες (πολυκατοικίες). 
 • Συγκεντρωτικός πίνακας ανωτάτων τιμών (dashboard). Με μια ματιά έχετε τη συνολική εικόνα της πρότασης.

Κριτήρια και μόρια 

 • Αυτόματη αναγνώριση του ανηγμένου κόστους και της ενεργειακής κλάσης από τα στοιχεία του Α' Π.Ε.Α.
 • Δυνατότητα επιλογής του μέγιστου και ελάχιστου συντελεστή βαθμοημερών.  
 • Αυτόματη αναγνώριση του εισοδήματος από τα στοιχεία των ιδιοκτητών. 
 • Αυτόματος υπολογισμός της βαθμολόγησης της πρότασης σας.

Βιβλιοθήκες

 • Βιβλιοθήκη παρεμβάσεων.
 • Βιβλιοθήκη δαπανών ανά κατηγορία παρέμβασης.
 • Βιβλιοθήκη προσώπων.
 • Βιβλιοθήκη προμηθευτών.

Διασυνδέσεις

 • Εισαγωγή στοιχείων από αρχεία xml Α' και Β΄ ενεργειακής επιθεώρησης (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31).
 • Εισαγωγή στοιχείων από Energy Certificate CAD 1.31.