Εξοικονομώ

Building Studio


Η εφαρμογή Εξοικονομώ της Civiltech αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Συγκεκριμένα, καλύπτονται το αρχικό στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης (Α’ και Β’ φάση) και το στάδιο της υλοποίησης και εκταμίευσης.

Η εφαρμογή Εξοικονομώ απευθύνεται σε ενεργειακούς επιθεωρητές και σε κάθε μηχανικό που ενδιαφέρεται να συντάξει ολοκληρωμένες προτάσεις για το Πρόγραμμα.

Χαρακτηριστικά

 • Δημιουργία φακέλου έργου
 • Διαχείριση προσώπων (Ωφελουμένων, Προμηθευτών, Επιθεωρητών κλπ)
 • Διαχείριση ιδιοκτησιών
 • Διαχείριση παρεμβάσεων
 • Έτοιμα άρθρα δαπανών ανά παρέμβαση
 • Προσφορές προμηθευτών
 • Δημιουργία προϋπολογισμού έργου βάσει προσφορών
 • Προσδιορισμός επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων ανά διαμέρισμα
 • Επιμερισμός κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία
 • Πίνακας εισφοράς ιδίων κεφαλαίων ανά διαμέρισμα
 • Παραγωγή όλων των αιτήσεων ανά κατηγορία
 • Έλεγχος δικαιολογητικών
 • Διαχείριση σταδίου υλοποίησης
 • Διαχείριση παραστατικών δαπανών
 • Επιμερισμός κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά ιδιοκτησία
 • Βιβλιοθήκη παρεμβάσεων
 • Βιβλιοθήκη δαπανών ανά κατηγορία παρέμβασης
 • Αυτόματοι έλεγχοι επιλεξιμότητας
 • Αυτόματοι έλεγχοι ορίων
 • Εισαγωγή στοιχείων από Energy Certificate CAD.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.