Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:36 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.159
Ελλάδα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 42 ΤΗΣ Α.Π.Δ.
ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Για ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα των πινάκων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ, συμπληρώνεται η κατασκευαστική φάση (πεδίο 42) της ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών  Έργων, σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. Για τα είδη κτιρίων με κωδικούς από 01 έως 06, 11 και  12 καθορίζονται 6 κατασκευαστικές φάσεις με κωδικούς από 01 έως 06 ως εξής:


01 =

Εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός

02 =

Τοιχοποιίες,

03 =

Επιχρίσματα,

04 =

Δάπεδα,

05 =

Χρωματισμοί,

06 =

Λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης


  1. Για το είδος κτιρίου με κωδικό 07 καθορίζονται 2 κατασκευαστικές φάσεις με κωδικούς 01 και 07 ως εξής:


01 =

Εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός και

07 =

Τοιχοποιίες + Επιχρίσματα + Δάπεδα+ Χρωματισμοί+ Λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης


  1. Για το είδος του κτιρίου με κωδικό 08 καθορίζονται 2 κατασκευαστικές φάσεις με κωδικούς:


08 =

Εκσκαφές + οικοδομικός σκελετός + Τοιχοποιίες + Επιχρίσματα

09 =

Δάπεδα + Χρωματισμοί + Λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης


  1. Για τα είδη με κωδικούς 09 και 10 καθορίζεται 1 κατασκευαστική φάση με κωδικό

10 =     Πλήρης αποπεράτωση

Για ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα του Πίνακα 3 του άρθρου 38 του  Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ, συμπληρώνεται ο κωδικός κατασκευαστικής φάσης (πεδίο 42) που αντιστοιχεί σε κάθε οικοδομική εργασία. 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

(ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2 ΑΡΘΡΟΥ 38 ΚΑ ΙΚΑ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔ

ΦΑΣΗ

ΚΩΔ

ΦΑΣΗ

ΚΩΔ

ΦΑΣΗ

ΚΩΔ

ΦΑΣΗ

ΚΩΔ

ΦΑΣΗ

ΚΩΔ

ΦΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ

01

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

02

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

03

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

04

ΔΑΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

05

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ

06

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

01

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

02

ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΕΑΤΡΑ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΠ.

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

03

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΟΤΕΛ ΚΛΠ), ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

04

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

05

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

06

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

07

ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

 

01

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

08

ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ, ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ

 

 

 

08

 

 

 

 

 

09

 

 

09

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

ΑΝΩΔΟΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΘΡΟΣΤΙΚΑ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

12

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΛΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

  

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΡΘΡΟΥ 38 ΚΑ ΙΚΑ)

 

ΚΩΔ. ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΩΔ. ΚΑΤ. ΦΑΣΗΣ

101

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΑΙΩΔΕΙΣ

01

102

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΙΣ

01

103

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ

01

104

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΕΙΣ

01

105

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΙΣ

01

106

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ

01

107

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

01

108

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ (ΣΚΥΡΑ ΚΛΠ)

01

109

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΑΙΩΔΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΠ).

01

110

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΠ.)

01

111

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΠ.)

01

112

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΑΙΩΔΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΠ.)

01

113

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΠ.)

01

114

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΠ.)

01

115

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΛΠ.)

01

116

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΑΙΩΔΕΙΣ ΜΕ ΧΕΡΙΑ  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΠ.)

01

117

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΜΕ ΧΕΡΙΑ Ή ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΠ.)

01

118

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΜΕ ΧΕΡΙΑ Ή ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΠ.)

01

119

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕ ΧΕΡΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΛΠ.)

01

201

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΗΘΗ ΚΟΝΙΑΜΑ

01

202

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

01

203

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

01

204

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

01

205

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

01

206

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΔΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΥΡΩΝ

01

207

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ Ή ΣΙΔΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

01

208

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

01

209

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ  (ΑΟΠΛΟ Ή ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ)

01

210

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

01

211

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

01

212

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

01

213

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

01

214

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΕΚ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (ΘΥΡΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΛΠ.)

01

215

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΑΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

01

216

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΚΑΡΦΩΤΑ, ΔΕΤΑ Ή ΚΟΛΥΜΠΗΤΑ)

01

217

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ (ΖΕΥΚΤΩΝ ΚΛΠ) ΣΤΕΓΗΣ  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

01

218

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ  (ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΛΠ.)

01

219

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΚ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Ή ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Ή ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

01

220

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

01

221

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ Ή ΜΕΜΒΡΑΝΗ

01

222

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

01

223

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ Ή ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ

01

301

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

01

302

ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ)

01

303

ΕΛΑΦΡΟ ΜΠΕΤΟΝ

01

304

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

01

305

ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

01

306

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

01

307

ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΑ

01

308

ΣΕΝΑΖ ΜΠΑΤΙΚΑ

01

309

ΜΑΝΔΥΑΣ ΧΥΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

01

310

ΜΑΝΔΥΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

01

311

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

01

312

ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ)

01

313

ΕΛΑΦΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (BETO CEL, ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑ ΚΛΠ.)

01

314

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (GROS-BETON)

01

315

ΕΞΙΣΩΤΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ (ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ, ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΚΛΠ.)

01

316

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

01

317

ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΑ

01

318

ΣΕΝΑΖ ΜΠΑΤΙΚΑ

01

319

ΜΑΝΔΥΕΣ ΕΓΧΥΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)

01

320

ΜΑΝΔΥΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)

01

401

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

02

402

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΑΞΕΥΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

02

403

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΔΡΟΜΙΚΕΣ

02

404

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΠΑΤΙΚΕΣ

02

405

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

02

406

ΚΙΣΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

02

407

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΡΓΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

02

408

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΑΞΕΥΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ (ΛΑΞΕΥΜΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ)

02

409

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΔΡΟΜΙΚΕΣ

02

410

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΠΑΤΙΚΕΣ

02

411

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

02

412

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΞ ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ (ΚΙΣΣΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ, ΤΥΠΟΥ ALFA-BLOCK ΚΛΠ.)

02

413

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ

02

501

ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ

03

502

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΕΡΛΙΤΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΩΣΗ

03

503

ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΣΑΓΡΕ

03

504

ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ ΤΡΙΠΤΑ

03

505

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

03

506

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΒΗΚΤΑ

03

507

ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ

03

508

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ)

03

509

ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΡΩΣΗ ΣΑΓΡΕ

03

510

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ

03

511

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΡΩΣΗ ΠΕΤΑΧΤΗ (ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)

03

512

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΒΗΚΤΑ

03

601

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

03

602

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ

03

603

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΛΙΘΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ (ΚΑΡΥΣΤΟΥ)

03

604

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

03

605

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΟΛΛΗΤΑ

03

606

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

03

607

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ

03

608

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΕΣ Ή ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ή ΠΕΤΡΑ (ΠΧ. ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ ΚΛΠ.)

03

609

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗ

03

701

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

04

702

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ

04

703

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΩΣΑΪΚΟ

04

704

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΜΩΣΑΪΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

04

705

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΛΙΘΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ (ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΛΠ. )

04

706

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

04

707

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ Ή ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

04

708

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

04

709

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

04

710

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΔΡΥΟΣ

04

711

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

04

712

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

04

713

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΩΣΑΪΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗ)

04

714

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΜΩΣΑΪΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ  (ΧΩΡΙΣ ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗ)

04

715

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ (ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΛΠ. )

04

716

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗ)

04

717

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

04

718

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΡΦΩΤΑ ΕΠΙ ΚΑΔΡΟΝΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑ)

04

719

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΔΑΠΕΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑ)

04

720

ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΩΣΑΪΚΩΝ Ή ΜΑΡΜΑΡΩΝ

04

721

ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

04

801

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ή ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ

05

802

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

05

803

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

05

901

ΠΟΔΙΕΣ, ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΨΕΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

04

902

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (ΠΑΤΗΜΑ, ΡΙΧΤΙ)

04

903

ΣΚΑΛΟΜΕΡΙΑ

04

904

ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ

04

1001

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

03

1002

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

03

1101

ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

05

1102

ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

05

1103

ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

01

1104

ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΚΟΛΥΜΠΗΤΑ

05

1105

ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΚΑΡΦΩΤΑ Ή ΔΕΤΑ

05

1106

ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΟΣ

05

1107

ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

01

1108

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΕΣ ΕΝ ΞΗΡΩ

05

1109

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΕΣ ΚΟΛΥΜΠΗΤΕΣ

05

1110

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΛΠ.

05

1201

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

01

1202

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΠΟ ΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ

02

1203

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

01

1301

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ

05

1302

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΣΙΓΚΟ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ

05

1303

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ

05

1304

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ

05

1305

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΑ

05

1306

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ "ΡΕΛΙΕΦ"

05

1307

ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ

05

1308

ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ΣΑΤΙΝΕ

05

1309

ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑΤΑ

05

1310

ΛΟΥΣΤΡΑ

05

1311

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

05

1312

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ

05

1313

ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ή ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ

05

1314

ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ή ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ

05

1315

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Ή ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ Ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ

05

1316

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Ή ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΡΕΛΙΕΦ

05

1317

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

05

1318

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

05

1319

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ Ή ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΠΑΣΤΩN

05

1320

ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ Ή ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

05

1321

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

05

1401

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

06

1402

ΤΖΑΚΙ ΜΕ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ

06

1403

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΖΑΚΙΟΥ

06

1404

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

06

1405

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ Ή ΣΙΔΗΡΑ

06

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

01

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

02

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

03

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ

04

ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

05

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ

06

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ (ΣΤΕΓΕΣ, ΔΑΠΕΔΑ)

07

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

08

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

09

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

10

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

11

EΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

12

EΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

13

EΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ

14

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error