Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:15 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.189
Ελλάδα

Η οικογένεια εφαρμογών Βάση Έργων αποτελεί σήμερα την πιο σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη λύση για την οικονομική διαχείριση τεχνικών έργων. Παρόλη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που πλήττει  ιδιαίτερα τον χώρο της κατασκευής, η Civiltech συνεχίζει να αναπτύσσει και να επαυξάνει τις δυνατότητες της εφαρμογής, ώστε να την καταστήσει το απόλυτο εργαλείο για την οικονομική παρακολούθηση έργων.

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα βελτιώσεων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα ή πρόκειται να ενσωματωθούν αργότερα μέσα στο 2010, αποτελούν προτάσεις των χρηστών του προγράμματος.

Στην νέα έκδοση Βάση Έργων  2010 προστέθηκαν σημαντικά νέα χαρακτηριστικά:

 1. Επιπλέον δυνατότητες κατηγοριοποίησης των ειδών (προϊόντων, υπηρεσιών και δαπανών) ανά οικογένεια, ομάδα, κατηγορία και υποκατηγορία.
 2. Σύνδεση των συμφωνιών πελατών/προμηθευτών/υπεργολάβων με τις προμετρήσεις και επιμετρήσεις.
 3. Νέοι αυτοματισμοί στη δημιουργία συναλλαγών ( π.χ. μαζική καταχώρηση προΐόντων στον προΰπολογισμό ) .
 4. Βελτιώσεις και προσθήκες στις παραγόμενες καταστάσεις.  
 5. Προσθήκη προειδοποιητικών μηνυμάτων για ευκολότερη και γρηγορότερη καταχώρηση δεδομένων.
 6. Προσθήκη προειδοποιητικών μηνυμάτων για τη διαχείριση αξιόγραφων εισπρακτέων και πληρωτέων.
 7. Προσθήκη φίλτρων εύρεσης προμηθευτών/υπεργολάβων και συναλλαγών.
 8. Βελτιώσεις και προσθήκες στις καρτέλες κινήσεων έργου.
 9. Διαχείριση συντελεστών ΦΠΑ

Επιπλέον προστέθηκαν νέα video εκμάθησης του προγράμματος.

Αναλυτικά έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες και βελτιώσεις:

1. Στην έκδοση Βάση Έργων 2010 μπορείτε να κατατάσσετε τα είδη σας (προϊόντα, υπηρεσίες, δαπάνες)σε Οικογένειες, Ομάδες, Κατηγορίες, Υποκατηγορίες.

Για παράδειγμα μπορείτε να έχετε 2 είδη (υπηρεσίες υπεργολάβων) με τις ακόλουθες περιγραφές:

 • Τοποθέτηση ενεργειακών συστημάτων
 • Τοποθέτηση Η/Μ συστημάτων

Μπορείτε να κατατάξετε και τα δύο είδη στην ομάδα Υπηρεσίες: Υπηρεσίες Υπεργολάβων.

Με αυτό το τρόπο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εντοπίσετε αγορές, προμετρήσεις, επιμετρήσεις κλπ,  οι οποίες αφορούν την ανωτέρω ομάδα (Υπηρεσίες: Υπηρεσίες Υπεργολάβων), ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες καταχώρησης. Επιπλέον διατηρείται και η ειδική πληροφορία για την ποσότητα και την τιμή μονάδας εφόσον η καταχώρηση γίνει μέσα από μια Αναλυτική Αγορά.

Στην περίπτωση που η αγορά καταχωρείται με μια Γρήγορη ή Συνοπτική Αγορά, προφανώς δεν υπάρχει πληροφορία για τα είδη που κινήθηκαν. Μπορείτε ωστόσο, από την τρέχουσα έκδοση, να προσαρτήσετε στη συναλλαγή την πληροφορία της κατηγορίας του είδους που διακινήθηκε π.χ. Υπηρεσίες: Υπηρεσίες Υπεργολάβων

Έτσι, ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής που χρησιμοποιήσατε, μπορείτε να λάβετε μια απάντηση στην ερώτηση 'Πόσο κόστισαν οι αγορές για ένα συγκεκριμένο έργο και αφορούν την κατηγορία Υπηρεσίες: Υπηρεσίες Υπεργολάβων

Η παραπάνω δυνατότητα διευκολύνει την παρακολούθηση των κινήσεων σας (αγορές, πωλήσεις,επιμετρήσεις κλπ) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του είδους, καθώς και τη λήψη των σχετικών καταστάσεων. 

2. Στην έκδοση Βάση Έργων 2010 μπορείτε να συνδέσετε τις συμφωνίες πελατών / προμηθευτών / υπεργολάβων με τις προμετρήσεις και επιμετρήσεις.

Το σύστημα διαχείρισης συμφωνιών προμηθευτών, υπεργολάβων και πελατών βελτιώθηκε με νέες λειτουργίες και δυνατότητες.

Έτσι, μπορείτε να καταχωρείτε αναλυτικές προσφορές (προϊόντα,υπηρεσίεςποσότητες,τιμές μονάδας), να τις μετατρέπετε σε συμφωνίες και - μέσω αυτών - να διαχειρίζεστε τις συναλλαγές σας. Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα δημιουργίαςαγοράς, πληρωμής,προμέτρησης,επιμέτρησης, παραγγελίας και παραλαβής μέσα από τις συμφωνίες σας! Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε τις συμφωνηθείσες και τελικές ποσότητες και τις τιμές μονάδας ανά προϊόν ή υπηρεσία. Δίνεται τέλος η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης συμφωνιών από πίνακες και αντιγραφής συμφωνιών προμηθευτών και πελατών τους σε άλλο έργο. 

3. Στην έκδοση Βάση Έργων 2010 προστέθηκαν νέες καταστάσεις τόσο στην καρτέλα κινήσεων έργου, όσο και στην καρτέλα των συμφωνιών.

Τώρα πια μπορείτε να έχετε έτοιμες συγκρίσεις μεταξύ των συμφωνηθέντων ποσοτήτων/αξιών και των τελικών πιστοποιημένων ποσοτήτων/αξιών που προέρχονται από τις συναλλαγές των επιμετρήσεων/αγορών.

4. Στην έκδοση Βάση Έργων 2010 προστέθηκαν νέα προειδοποιητικά μηνυμάτα για ευκολότερη και γρηγορότερη καταχώρηση δεδομένων.

Η εφαρμογή προειδοποιεί το χρήστη σε περίπτωση που οριστεί κύριος και ανάδοχος του έργου το ίδιο πρόσωπο και σε περίπτωση που καταχωρηθεί για δεύτερη φορά ο ίδιος συναλλασσόμενος

5. Στην έκδοση Βάση Έργων 2010 προστέθηκαν προειδοποιητικά μηνυμάτα για τη διαχείριση αξιόγραφων εισπρακτέων και πληρωτέων.

Σε περίπτωση που δε γίνει εξόφληση της επιταγής από το χαρτοφυλάκιο, το προειδοποιητικό μήνυμα θα συνεχίσει να εμφανίζεται.

6. Στην έκδοση Βάση Έργων  2010 προστέθηκαν φίλτρα εύρεσης προμηθευτών/υπεργολάβων και συναλλαγών.

Στην καρτέλα εύρεσης προμηθευτών/υπεργολάβων προστέθηκε ως φίλτρο εύρεσης η διεύθυνση εργασίας ενώ στην καρτέλα εύρεσης αγορών είναι πλέον δυνατή η εύρεση αγορών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους ( με παραστατικό, με προΰπολογισμό κλπ)

7. Στην έκδοση Βάση Έργων  2010 έγιναν βελτιώσεις και προσθήκες στις κινήσεις έργου.

Απεικονίζονται οι κρατήσεις ξεχωριστά από τις αγορές και τις πληρωμές. Επίσης σε όλες τις καρτέλες κινήσεων και ειδών αφαιρούνται οι ποσότητες και αξίες που σχετίζονται με συναλλαγές επιστροφής ειδών.

8. Επικαιροποιήθηκε ό τρόπος διαχείρισης συντελεστών ΦΠΑ ώστε να μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη η ύπαρξη διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο κλπ.

Μαθήματα

Στην έκδοση Βάση Έργων  2010, υπάρχει πλέον μια σειρά μαθημάτων που σας  καθοδηγούν στην γρήγορη εκμάθηση του προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά υπάρχουν στην κορδέλα (ribbon), στην καρτέλα Η εφαρμογή:: Μαθήματα, αλλά και στην επιφάνεια εργασίας (desktop).

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error