Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:36 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.210
Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/
ΣΗΣ- ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αριθ. Τηλεφώνου: 5234066 FAX: 5223228

ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα ΙΚΑ

ΘΕΜΑ: Μείωση ασφ/κών εισφορών αγροτικών κατασκευών.

Σας κοινοποιούμε την διάταξη του άρθρ. 26 Ν. 2520/97 (ΦΕΚ 173τ.Α/1.9.97) και της 328983/98 (ΦΕΚ 688 τ.Β/6.7.98) κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Από το άρθρο 26 παρ. 2 εδ. δ και παρ. 3 προβλέπεται μείωση κατά 50% του αριθμού των ημερών εργασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τους συντελεστές του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ, ως ελάχιστα υποχρεωτικά απαιτούμενες για τον υπολογισμό των καταβλητέων εισφορών.

α) για τα οικοδομικοτεχνικά έργα των αγροτικών κατασκευών που κατασκευάζονται από αγρότες, νέους αγρότες, νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, εργάτες γης και ομογενείς σε αγροτικές περιοχές.

β) για πρώτη κατοικία ή προσθήκη και επισκευή αυτής με μέγιστο συνολικό εμβαδόν 140 τ.μ. εάν συμπεριλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου μία φορά για κάθε οικόπεδο, συνυπολογιζομένων των ήδη υπαρχόντων κτισμάτων που έχουν χρήση κατοικίας (περ. ΙΙ α της παρ. 1 του αυτού άρθρου) που κατασκευάζονται από κατοίκους των ορεινών περιοχών.

2) Οι αγροτικές περιοχές και οι αγροτικές κατασκευές ορίζονται από τις περ. Ι και ΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 26 Ν. 2520/97 και της παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της 328983/98 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

3) Προκειμένου τα δικαιούμενα πρόσωπα να τύχουν της μείωσης του 50% των κατά το άρθρο 38 του ΚΑ ΙΚΑ υπολογιζόμενων ημερών εργασίας θα πρέπει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης να προσκομίζουν στις υπηρεσίες μας.

α) βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητος για τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου,

β) βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι ο ενδιαφερόμενος είναι αγρότης, νέος αγρότης, νεοεισερχόμενος νέος στον αγροτικό τομέα ή εργάτης γης.

γ) επίσημο αντίγραφο της έγκρισης της μελέτης βιωσιμότητας ή του σχεδίου βελτίωσης ή της μελέτης σκοπιμότητας της εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται.

Ακόμη πέραν των προαναφερομένων, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση της Νομαρχίας από την οποία να προκύπτει, ότι η αγροτική κατασκευή κατασκευάζεται σε προβλεπόμενη από τις διατάξεις περιοχή μνημονεύοντας τη συγκεκριμένη περίπτωση (ορεινή, παραμεθόρια, μειονεκτική, κλπ).

4) Η μείωση, σύμφωνα με το πνεύμα του Νομοθέτη, λόγω συμμετοχής του κυρίου του έργου και των μελών της οικογένειας του στην εκτέλεση των εργασιών αφορά τα ελάχιστα υποχρεωτικά απαιτούμενα ημερομίσθια και όχι τα πραγματοποιούμενα, οι εισφορές των οποίων καταβάλλονται στο ακέραιο.

Εάν δικαιούμενα της μείωσης πρόσωπα καλύψουν με τις αποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης το 50% των κατά το άρθρο 38 του ΚΑ ΙΚΑ προσδιοριζόμενων ημερών εργασίας και δεν υπάρχουν από επιτόπιους ελέγχους καταγγελίες κλπ στοιχεία για καταλογισμό επί πλέον εισφορών θα προβαίνετε σε εκκαθάριση και αρχειοθέτηση των έργων.

5) Οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή για έργα ή εργασίες που απεγράφησαν από 1/9/97 καθώς και για έργα ή εργασίες που απεγράφησαν πριν την 1/9/97 και μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν είχε γίνει έναρξη εργασιών.

Τυχόν εισφορές που έχουν καταλογισθεί μετά την 1/9/97 πέραν των καταστάσεων με βάση τους συντελεστές του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ επιστρέφονται ή συμψηφίζονται μετά από αίτηση του εργοδότη, για ποσό εισφορών που αναλογεί στο πέραν του 50% των ημερών εργασίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΩΤ/ΔΟΥ

Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Άρθρο 26 Ν. 2520/97
Μέτρα για τις αγροτικές κατασκευές

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι ακόλουθοι όροι έχουν στην αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια:

Αγροτικές περιοχές θεωρούνται:

α) Οι ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως αυτές προσδιορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Οι παραμεθόριες περιοχές που απέχουν 30χιλ. από τα σύνορα του κράτους, εκτός των πόλεων άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικές ή αξιόλογες ή δυναμικές ή περαστικές και που βρίσκονται μέσα στα όρια των τριάντα (30) χιλιομέτρων.

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error