Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Νάντια Λιάκου  
#1 Απεσταλμένο : Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013 3:12:33 μμ(UTC)
Νάντια Λιάκου

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 385
Ελλάδα

Η Civiltech ενσωματώνει σε πολλά προγράμματά της τις υπηρεσίες eaxies Web service της εταιρείας B-logica, που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους συντελεστές με τους οποίους υπολογίζεται η αντικειμενική αξία των ακινήτων σ' όλη την Ελλάδα. Προκειμένου να γίνει χρήση αυτών των υπηρεσιών ο τελικός χρήστης πρέπει να αποδεχτεί τους Όρους χρήσης που συνοδεύουν αυτή την υπηρεσία.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα της B-logica (παρακάτω "Εταιρία") eaxies.gr καθώς και η υπηρεσία eaxies Web service, περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους συντελεστές με τους οποίους υπολογίζεται η αντικειμενική αξία των ακινήτων σ' όλη την Ελλάδα.

ΕΥΘΥΝΗ

Η B-logica τροφοδοτεί την ιστοσελίδα eaxies.gr και την υπηρεσία eaxies Web service με πληροφορίες από αυθεντικά έγκυρες πηγές (Υπουργείο Οικονομικών, ΦΕΚ κλπ).

Εντούτοις:

1. Ο χρήστης αναγνωρίζει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της βάσης και του προγράμματος και το ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιου λάθους ή παράλειψης, για τα οποία ανεπιφυλάκτως απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την Εταιρία, παρ' όλους τους συνεχείς και λεπτομερείς ελέγχους που αυτή πραγματοποιεί συνεχώς.

2. Η Εταιρεία εγγυάται ότι το πρόγραμμα και η υπηρεσία eaxies.gr θα παρέχεται αδιάλειπτα εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αναβάθμισης της ιστοσελίδας, συντήρησης.

3. Ανεπιφύλακτα συνομολογείται από τον χρήστη, διά της αποδοχής αυτών των όρων χρήσεως, χωρίς τη ρητή αποδοχή των οποίων δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην παρεχόμενη υπηρεσία/ πρόγραμμα, ότι ούτε η Εταιρία ούτε οι προμηθευτές της ευθύνονται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προκληθεί ενδεχομένως σ' αυτόν.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤO EAXIES.GR και στην υπηρεσία eaxies Web service

Η Εταιρία μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα eaxies.gr και την υπηρεσία eaxies web service , πληροφορίες, υπηρεσίες, προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο υλικό. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρίας θα θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιήσεών της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο χρήστης ανεπιφύλακτα συνομολογεί ότι η ιστοσελίδα eaxies.gr και η υπηρεσία eaxies web service, που περιλαμβάνουν πληροφορίες, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου και κάθε σχεδίου, κειμένου, ήχου (audio) και εικόνας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, που προστατεύεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει ηλεκτρονικά οποιοδήποτε σημαντικό μέρος του περιεχομένου. Επίσης, δεν μπορεί να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, μεταδώσει, μεταβιβάσει ή πωλήσει, αναπαραγάγει, δημιουργήσει παράγωγα έργα ή διανείμει, παρουσιάσει, συνδέσει, εκθέσει ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτεί το περιεχόμενο, συνολικά ή εν μέρει, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά επιτρέπεται στους παρόντες όρους χρήσεως ή έπειτα από προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας. Περιεχόμενο που αποτελείται από λογισμικό δυνάμενο να αντιγραφεί (downloadable software) δεν επιτρέπεται να "επαναμεταφρασθεί" (decompiling reverse engineering)

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η άδεια χρήσης είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η διοχέτευση των στοιχείων που δίνουν την δυνατότητα εισαγωγής στην ιστοσελίδα www.eaxies.gr και στην υπηρεσία eaxies web service σε τρίτο πρόσωπο. Τα στοιχεία αυτά είναι το username (e-mail) και το password. Σε περιπτώσεις μαζικών αδειών σε εταιρείες ή οργανισμούς ή τράπεζες ισχύουν τα παραπάνω σε επίπεδο χρήστη-υπολογιστή στις εγκαταστάσεις αυτού, με τρόπο ώστε ο αριθμός των υπολογιστών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα να μην ξεπερνούν τον συνολικό αριθμό αδειών για τις οποίες η εταιρεία έχει δώσει άδεια χρήσης στον παραπάνω οργανισμό ή εταιρεία ή τράπεζα. Σημειώνεται ότι ως πρόσβαση εννοείται είτε η απευθείας, μέσω browser, σύνδεση στην ιστοσελίδα www.eaxies.gr είτε η έμμεση σύνδεση μέσω Web service. Ο τρόπος αδειοδότησης μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

Επεξεργασία από χρήστη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 4:24:41 μμ(UTC)  | Αιτιολογία: Δεν προσδιορίστηκε

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error