Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:33 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.161
Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. 407 Β'/9-4-2010) η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου προσδιορίζεται σε σχέση με την επιφάνεια του εξεταζόμενου κτιρίου και των εν ισχύ προβλεπόμενων αμοιβών για κτιριακές μελέτες. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το ύψος της αμοιβής για μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ως ποσοστό επί της συνολικής αμοιβής για την αρχιτεκτονική μελέτη και τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.Επιφάνεια δαπέδου κτιρίου (A)

Ποσοστό επί συνολικής αμοιβής αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης

Α ≤ 5000 τ.μ

20%

Α > 5000 τ.μ.

18%

Το Τ.Ε.Ε. προχώρησε στην ένταξη δύο νέων κύριων εργασιών στο μηχανογραφικό του σύστημα για τον υπολογισμό της αμοιβής των ενεργειακών μελετών, ανάλογα με την επιφάνεια δαπέδου του κτιρίου.

 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (<= 5.000 τ.μ.)
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (> 5.000 τ.μ.)

Οι επιμέρους εργασίες για κάθε μια κύρια εργασία είναι οι εξής:

 • Κτίριο, κέλυφος (Αρχιτεκτονική μελέτη)
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Η/Μ μελέτη)
 • Ύδρευση (Η/Μ μελέτη)
 • Αποχέτευση (Η/Μ μελέτη)
 • Καύσιμο αέριο (Η/Μ μελέτη)
 • Υποσταθμός (Η/Μ μελέτη)
 • Ενεργητική πυροπροστασία (Η/Μ μελέτη)
 • Θέρμανση (Η/Μ μελέτη)
 • Κλιματισμός (Η/Μ μελέτη)
 • Ανυψωτικά μηχανήματα (Η/Μ μελέτη)
 • Λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (Η/Μ μελέτη)
 • Υγραέριο (Η/Μ μελέτη)

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης συνυπογράφεται από δύο ή περισσότερους μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων.

Τι ισχύει με τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων

Γενικά υπολογίζεται αμοιβή για μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για το κέλυφος του κτιρίου και για όσες Η/Μ μελέτες έχει γίνει αντίστοιχη μελέτη.

Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά, ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ..

 

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error