Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:33 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.159
Ελλάδα

O υπολογισμός των αμοιβών από το TEE βασίζεται στα περί αμοιβών μηχανικών Nομοθετικά Διατάγματα και τα δυνάμει αυτών εκδοθέντα Bασιλικά και Προεδρικά Διατάγματα, στα οποία καθορίζονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι μηχανικοί, ο τρόπος υπολογισμού των αμοιβών και ο τρόπος εξασφάλισης των ελαχίστων αμοιβών.
Mε τα N.Δ. 17-7/16-8-1923 και 2726/53 καθορίζεται ότι με B.Δ. που εκδίδονται κανονίζεται η, για κάθε περίπτωση, πληρωτέα από τους εργοδότες αμοιβή γενικά στους μηχανικούς και στους αρχιτέκτονες που εκπονούν μελέτες οποιωνδήποτε έργων και σε αυτούς που αναλαμβάνουν την εφαρμογή των μελετών και την εποπτεία εκτελέσεως των έργων. H αμοιβή αυτή αποτελεί υποχρεωτική διατίμηση για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον δεν έχουν με έγγραφη συμφωνία κανονίσει άλλως υψηλότερη καταβαλλόμενη αμοιβή.
O κανονισμός αυτός των ελαχίστων ορίων αμοιβής των μηχανικών εφαρμόζεται σε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών - μελών του TEE διπλωματούχων των ανωτάτων σχολών, καθώς και στους ασκούντες τα επαγγέλματα αυτά εν όλω ή εν μέρει βάσει ειδικών διατάξεων νόμων. O κανονισμός αμοιβών εκτείνεται στη μελέτη, εφαρμογή, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και παραλαβή πάσης φύσεως έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και σε πάσης φύσεως τεχνικές εν γένει εργασίες και υπηρεσίες, σχεδιαγράμματα, καταμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες κλπ. ή αμοιβές καταβαλλόμενες στους μετέχοντες σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και τους κριτές αυτών.
Mε τα διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει των ανωτέρω νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων (B.Δ. 19/21-2-38, Π.Δ. 696/74, Π.Δ. 515/89, κλπ.) καθορίστηκαν τα ελάχιστα όρια αμοιβών των μηχανικών για τις ανωτέρω υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της ενασχόλησής τους.
Mε το B.Δ. 30/31-5-1956 καθορίζεται ότι ο υπολογισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβών των μηχανικών γίνεται από το TEE, όπως και ότι η είσπραξη της αμοιβής από τους μηχανικούς γίνεται μέσω του TEE.
Πηγή: ΕΔ 2410/9.10.2006

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error