Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:33 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.161
Ελλάδα

Σύμφωνα με το B.Δ. 30/31-5-1956 οι μηχανικοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο TEE την περαίωση της ανατεθείσης σε αυτούς μελέτης και τα προκύπτοντα από αυτή στοιχεία, με βάση τα οποία το TEE συντάσσει τον οριστικό πίνακα αμοιβής, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ΠΔ 696/74. O εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στο TEE ή στην εξουσιοδοτημένη από αυτό τράπεζα, το σύνολο της αμοιβής εντός 15 ημερών από την περαίωση ή την παράδοση σε αυτόν (εργοδότη) της συντελεσθείσης μελέτης, εφόσον δεν χρήζει η μελέτη περαιτέρω έγκρισης από Δημόσια Aρχή ή εάν απαιτείται τέτοια έγκριση δεν την έχει όμως ζητήσει ο εργοδότης εντός της προθεσμίας των 15 ημερών. Στην περίπτωση που ζητηθεί η έγκριση εντός της ανωτέρω προθεσμίας η καταβολή της αμοιβής γίνεται στο TEE, μετά την έγκριση της μελέτης και πριν την έκδοση της απαιτούμενης αδείας για την κατασκευή του έργου. Σε περίπτωση αρνήσεως, δυστροπίας ή καθυστερήσεως κατάθεσης της αμοιβής, δικαιούνται να επιδιώξουν την καταβολή της αμοιβής στο TEE διά της δικαστικής οδού τόσο ο μηχανικός που συνέταξε τη μελέτη, όσο και το TEE, οπότε ο ενάγων ανακοινώνει υποχρεωτικά στον έτερο δικαιούχο την αγωγή, προκειμένου να ασκηθεί τυχόν δικαίωμα παρεμβάσεως.
Πηγή: ΕΔ 2410/9.10.2006
 

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error