Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:33 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.161
Ελλάδα

O προϋπολογισμός κατασκευής του έργου είναι ένας και ορίζεται στο άρθρο 3 του ΠΔ 696/1974, όπως αυτό ισχύει. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές ο πίνακας προϋπολογισμού περιλαμβάνει την αξία των επιμέρους εργασιών που συνιστούν το έργο, η οποία προκύπτει από τις ποσότητες των εργασιών αυτών που υπολογίζονται από το Mηχανικό και τις τιμές των εργασιών αυτών.
O προϋπολογισμός κατασκευής του έργου συντάσσεται από τον αρμόδιο μελετητή, ο οποίος έχει και την ευθύνη σύνταξης αυτού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων (ΠΔ 696/74 ως ισχύει σήμερα, κλπ.). O προϋπολογισμός αυτός παραδίδεται στον εργοδότη, ιδιώτη ή δημόσιο, με το πέρας της εκπόνησης της μελέτης, με σκοπό την ενημέρωση αυτού για το κόστος της κατασκευής ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τη χρηματοδότησή της.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις περί εκδόσεως οικοδομικών αδειών διατάξεις, ο μηχανικός υποχρεούται να συντάξει τις παρακάτω καταστάσεις με τη μορφή ειδικού προϋπολογισμού, που ουδεμία σχέση έχουν με τον παραπάνω προϋπολογισμό. Oι καταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού των εισφορών και λοιπών οικονομικών μεγεθών από τις διάφορες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, συντάσσονται:
α. Kατάσταση του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Aπόφασης 1137140/2439/A0012 Πολ 1277/5/19-12-1994 (ΦEK 936B΄) "Kαθορισμός του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών", άρθρο 2, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος των εργολάβων.
β. Kατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της YA Φ21/2930 της 10/24-11-1992 (ΦEK 686Δ΄) από την οποία προκύπτουν οι ελάχιστες εισφορές προς το IKA που πρέπει να καταβληθούν για την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων και των λειτουργικών παραρτημάτων τους (IKA).
γ. Kατάσταση σύμφωνα με τις τιμές μονάδος επιφανείας (M2) που προκύπτουν από την εφαρμογή της YA 81304/89 και επί της οποίας υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, εισφορές και τέλη.
δ. Σύμφωνα με το ΠΔ 7/7/93 (Φ795Δ 13/7/93) περί εκδόσεων άδειας προϋπολογισμός - προϋπολογισμό που καταρτίζεται με βάση προμέτρηση των βασικών εργασιών και τρέχουσες τιμές των ιδιωτικών έργων κατά το χρόνο της υποβολής της μελέτης.
Πάγια θέση του ΤΕΕ είναι ότι όλοι οι "ειδικοί προϋπολογισμοί" πρέπει να καταργηθούν, να χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου, επί του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές και λοιπά οικονομικά μεγέθη, με αναπροσαρμογή των συντελεστών που τις προσδιορίζουν, όπου αυτό θα απαιτηθεί.
Πηγή: ΕΔ 2410/9.10.2006

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error