Νέοι μηχανικοί

Πιο κοντά δεν γίνεται...

Εάν είσαι νέος μηχανικός, δε έχεις να ψάξεις περισσότερο: Οι έμπειροι μηχανικοί της Civiltech και το αξιόπιστο λογισμικό της, σε βοηθούν να δραστηριοποιηθείς με σταθερά βήματα σε όποιο τομέα επιλέξεις (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, αυθαίρετη δόμηση, ενεργειακή απόδοση κτηρίων ή ενεργειακή επιθεώρηση).

Η Civiltech δεν σε βοηθάει απλά να αποκτήσεις το λογισμικό υψηλής ποιότητας που χρειάζεσαι, αλλά επιπλέον είναι συνέχεια δίπλα σου, με εκπαιδευτικά σεμινάρια και σύγχρονες μεθόδους υποστήριξης.

Το περιβάλλον εργασίας Building της Civiltech ενορχηστρώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα, όλες τις εφαρμογές που χρειάζεσαι για τη δόμηση, την αυθαίρετη δόμηση και την ενεργειακή απόδοση. Για να ενημερωθείς για τα πακέτα εφαρμογών Building, πήγαινε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ BUILDING

Τι περιέχουν οι εκδόσεις

Αμοιβές Building 2020

Αμοιβές Building

Η εφαρμογή Αμοιβές Building είναι απαραίτητη για τη σύνταξη οικονομικών προσφορών και την έκδοση οικοδομικών αδείων. Υπολογίζει τις νόμιμες αμοιβές μηχανικών και τα φορολογικά της άδειας, παράγει τα απαραίτητα έντυπα προς υποβολή στις Υ.ΔΟΜ. και συντάσσει ιδιωτικά συμφωνητικά για όλες τις υπηρεσίες μηχανικού. 

Building Αυθαίρετα Ν.4495

Νέα Αυθαίρετα

Η εφαρμογή Building Νέα Αυθαίρετα αναλαμβάνει τον υπολογισμό των ειδικών προστίμων και τη σύνταξη του συνόλου των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το νόμο «Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος» (υπεύθυνες δηλώσεις, τεχνικές εκθέσεις, αναλυτικοί προϋπολογισμοί, δελτίο δομικής τρωτότητας, κατάλογος φωτογραφιών, διάγραμμα κάλυψης).

Energy Building CAD

Energy Building CAD

Οι εφαρμογές Energy Building/ Energy Certificate CAD αναλαμβάνουν αντίστοιχα την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και της Ενεργειακής Επιθεώρησης σύμφωνα με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Καινοτομία της Civiltech αποτελούν η ταυτόχρονη 2D/3D επεξεργασία του ενεργειακού μοντέλου, η συνεργασία με τα γνωστότερα αρχιτεκτονικά προγράμματα και η αυτόματη εισαγωγή πρότυπων η/μ συστημάτων. 

Δείτε μια ζωντανή παρουσίαση!

Αποκτήστε τώρα με μίσθωση το Building!

Πώς λειτουργεί η μίσθωση λογισμικού

Η μίσθωση λογισμικού αποτελεί τον μοντέρνο εναλλακτικό τρόπο για να αποκτήσεις όλο το λογισμικό που χρειάζεσαι σε προσιτή τιμή.

Όλες οι υπηρεσίες – παραγγελία, λήψη άδειας χρήσης, ενημερώσεις λογισμικού και υποστήριξη - διεκπεραιώνονται 100% ηλεκτρονικά:


Λεπτομέρειες...
Building Smart & Expert...