Αυθαίρετα Ν.4495

Building StudioΗ εφαρμογή Building Αυθαίρετα v.4495 αναλαμβάνει τον υπολογισμό των ειδικών προστίμων και τη σύνταξη του συνόλου των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου 4495/17 «Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος». 

Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης στοιχείων από το σύστημα του Τ.Ε.Ε, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε στη σύνταξη του φακέλου των δικαιολογητικών, χωρίς νέα πληκτρολόγηση των στοιχείων και με απόλυτη ακρίβεια στη μεταφορά των δεδομένων.

Δυνατότητες

 • Κατηγοριοποίηση της αυθαίρετης δόμησης. 
 • Συμπλήρωση φύλλων καταγραφής.
 • Σύνταξη αναλυτικών προϋπολογισμών.
 • Offline υπολογισμός ειδικών προστίμων.
 • Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων.
 • Υπολογισμός δόσεων σε κάθε περίπτωση.
 • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων υπαγωγής στο σύστημα του Τ.Ε.Ε.
 • Εισαγωγή (λήψη) στοιχείων από το σύστημα του Τ.Ε.Ε.
 • Παραγωγή υπεύθυνων δηλώσεων και τεχνικών εκθέσεων.
 • Διαχείριση φωτογραφικού υλικού, αεροφωτογραφιών κλπ.
 • Παραγωγή καταλόγου φωτογραφιών.
 • Διαχείριση των δικαιολογητικών. 
 • Διαχείριση ειδικών περιπτώσεων
  • Παραδοσιακοί οικισμοί
  • Διατηρητέα κτήρια
  • Ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ
  • Ακίνητα δημοσίου ενδιαφέροντος
 • Παραγωγή βεβαιώσεων μηχανικών και δηλώσεων ιδιοκτητών για κάθε δικαιοπραξία.

Διαχείριση Δικαιολογητικών

Το υποσύστημα Δικαιολογητικά σας βοηθά να οργανώσετε και να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε. Επιπλέον, περιέχει το εργαλείο για τη σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης αυθαιρέτων και του τοπογραφικού διαγράμματος.

 • Διαχείριση αρχείων
  • Δημιουργία αρχικού καταλόγου αρχείων προς υποβολή.
  • Επισήμανση προαπαιτούμενων αρχείων.
  • Αυτόματη σύνδεση αρχείων που δημιουργεί το πρόγραμμα με είδος αρχείου συστήματος ΤΕΕ.
  • Έλεγχος τύπου αρχείου που πρέπει να υποβληθεί.
  • Έλεγχος μεγέθους αρχείων.
  • Εργαλεία μετατροπής εικόνων σε αρχεία συμβατά με το σύστημα.
  • Αυτόματη μετατροπή αρχείων στο κατάλληλο format.
  • Άμεση επεξεργασία του πρωτότυπου αρχείου που είναι προς υποβολή.
  • Προβολή αρχείων στη μορφή που θα υποβληθούν.
  • Αυτόματη αντικατάσταση αρχείων προς υποβολή που για οποιοδήποτε λόγο συντάχθηκαν εκ νέου.
 • Υποβολή αρχείων
  • Δημιουργία φακέλου αρχείων προς υποβολή (job) με κείμενο οδηγιών
  • Έλεγχος και ενημέρωση καταλόγου με αρχεία που έχουν υποβληθεί ή ακυρωθεί.
 • Άλλες δυνατότητες
  • Πολλαπλά φίλτρα εύρεσης εκκρεμοτήτων και δημιουργία καταλόγων.
  • Δυνατότητα εύρεσης εκκρεμοτήτων σε όλους τους φακέλους μελετών.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση αρχείων τύπου pdf, docx, doc, rtf και εικόνας, με αυτόματες μετατροπές στην κατάλληλη μορφή.

Διασυνδέσεις 

Υπολογισμός τιμής ζώνης

Οι συνδρομητές του Building Axies Pro μπορούν αυτόματα να υπολογίσουν «επί χάρτου» την αντικειμενική αξία ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις.

Νόμιμες αμοιβές μηχανικών

Η εφαρμογή Building Αυθαίρετα ν.4495  επικοινωνεί με την εφαρμογή Αμοιβές Building προκειμένου να υπολογιστούν οι νόμιμες αμοιβές και να παραχθεί το αντίστοιχο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Σύνταξη σχεδίων 

Η εφαρμογή Building Αυθαίρετα ν.4495  επικοινωνεί με τις εφαρμογές Διάγραμμα Κάλυψης ν.4495 και Τοπογραφικό Διάγραμμα με σκοπό την παραγωγή των αντίστοιχων σχεδίων προς υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε.