Αυθαίρετα Ν.4495

Building StudioΗ εφαρμογή Building Nέα Αυθαίρετα αναλαμβάνει τον υπολογισμό των ειδικών προστίμων και τη σύνταξη του συνόλου των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου «Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος». 

Η εφαρμογή  Building Nέα Αυθαίρετα προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης λήψης στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε στη σύνταξη του φακέλου των δικαιολογητικών (υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, κατάλογο φωτογραφιών, τεχνικές εκθέσεις), χωρίς νέα πληκτρολόγηση των στοιχείων και με απόλυτη ακρίβεια στη μεταφορά των δεδομένων. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εφαρμογές της οικογένειας Building (Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Αμοιβές) σας δίνει τη δυνατότητα να συντάξετε τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών, μετατρέποντας παράλληλα κάθε είδος εντύπου ή σχεδίου στην απαιτούμενη μορφή προς υποβολή στο σύστημα του Τ.Ε.Ε.

Χαρακτηριστικά

 • Κατηγοριοποίηση της αυθαίρετης δόμησης. 
 • Εύρεση τιμών ζώνης για όλη την Ελλάδα, για τους κατόχους της συνεργαζόμενης εφαρμογής Building Axies. 
 • Συμπλήρωση φύλλων καταγραφής.
 • Σύνταξη αναλυτικών προϋπολογισμών.
 • Offline υπολογισμός ειδικών προστίμων.
 • Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων.
 • Υπολογισμός δόσεων σε κάθε περίπτωση.
 • Hλεκτρονική υποβολή δηλώσεων υπαγωγής στο σύστημα του Τ.Ε.Ε.
 • Εισαγωγή (λήψη) στοιχείων από το σύστημα του Τ.Ε.Ε.
 • Παραγωγή υπεύθυνων δηλώσεων και τεχνικών εκθέσεων.
 • Διαχείριση φωτογραφικού υλικού, αεροφωτογραφιών κλπ.
 • Παραγωγή καταλόγου φωτογραφιών.
 • Διαχείριση των δικαιολογητικών. 
 • Διαχείριση ειδικών περιπτώσεων
  • Παραδοσιακοί οικισμοί
  • Διατηρητέα κτήρια
  • Ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ
  • Ακίνητα δημοσίου ενδιαφέροντος
 • Παραγωγή βεβαιώσεων μηχανικών και δηλώσεων ιδιοκτητών για κάθε δικαιοπραξία.

Διαχείριση Δικαιολογητικών

Το υποσύστημα Δικαιολογητικά σας βοηθά να οργανώσετε και να υποβάλλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ. Επιπλέον περιέχει το εργαλείο για τη σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης αυθαιρέτων και του τοπογραφικού διαγράμματος.

 • Διαχείριση αρχείων
  • Δημιουργία αρχικού καταλόγου αρχείων προς υποβολή.
  • Επισήμανση προαπαιτούμενων αρχείων.
  • Αυτόματη σύνδεση αρχείων που δημιουργεί το πρόγραμμα με είδος αρχείου συστήματος ΤΕΕ.
  • Έλεγχος τύπου αρχείου που πρέπει να υποβληθεί.
  • Έλεγχος μεγέθους αρχείων.
  • Εργαλεία μετατροπής εικόνων σε αρχεία συμβατά με το σύστημα.
  • Αυτόματη μετατροπή αρχείων στο κατάλληλο format.
  • Άμεση επεξεργασία του πρωτότυπου αρχείου που είναι προς υποβολή ή υποβλήθηκε και απαιτείται επανυποβολή.
  • Προβολή αρχείων στη μορφή που θα υποβληθούν.
  • Αυτόματη αντικατάσταση αρχείων προς υποβολή που για οποιοδήποτε λόγο επανασυντάχθηκαν.
 • Υποβολή αρχείων
  • Δημιουργία φακέλου αρχείων προς υποβολή (job) με κείμενο οδηγιών
  • Έλεγχος και ενημέρωση καταλόγου με αρχεία που έχουν υποβληθεί ή ακυρωθεί.
 • Άλλες δυνατότητες
  • Διασύνδεση με την εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης και Building Τοπογραφικό Διάγραμμα.
  • Αυτόματη δημιουργία αρχείων με φωτογραφίες και περιγραφές.
  • Πολλαπλά φίλτρα εύρεσης εκκρεμοτήτων και δημιουργία καταλόγων.
  • Δυνατότητα εύρεσης εκκρεμοτήτων σε όλους τους φακέλους μελετών.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση αρχείων τύπου pdf, docx, doc, rtf και εικόνας, με αυτόματες μετατροπές στην κατάλληλη μορφή.

Διασυνδέσεις 

Υπολογισμός τιμής ζώνης

Οι συνδρομητές του Building Αξίες μπορούν αυτόματα να υπολογίσουν «επί χάρτου» την αντικειμενική αξία ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις.

Υπολογισμός αμοιβών

Η εφαρμογή Building Nέα Αυθαίρετα  επικοινωνεί με την εφαρμογή Αμοιβές Building προκειμένου να υπολογιστούν οι αμοιβές και να παραχθεί το αρχείο xml, έτοιμο για υποβολή στο ΤΕΕ. Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις, ανάλογα με την αυθαίρετη κατασκευή και τις συγκεκριμένες μελέτες και ελέγχους που απαιτούνται.

Ιδιωτικά συμφωνητικά

Η σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού για κάθε ρύθμιση αυθαιρέτων που αναλαμβάνετε είναι υποχρεωτική. Η εφαρμογή Building Nέα Αυθαίρετα  επικοινωνεί με την εφαρμογή Αμοιβές Building προκειμένου να συνταχθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό και στη συνέχεια να υποβληθεί στο ΤΕΕ.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Βίντεο παρουσίασης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.