Προγράμματα «Energy Εξοικονομώ Ανακαινίζω» & «Energy Εξοικονομώ 2023»

Η Civiltech ανακοινώνει την κυκλοφορία των νέων εφαρμογών Energy Εξοικονομώ - Ανακαινίζω και Energy Εξοικονομώ 2023 που σας βοηθoύν να συντάξετε γρήγορα την πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης για τις ανάγκες των προγραμματων «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» και «Εξοικονομώ 2023» .

Αναλυτικότερα, οι νέες εφαρμογές διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως:

 • Αναγνώριση των ενεργειακών στοιχείων & των δομικών στοιχείων του κελύφους από το αρχείο .xml του Α' Π.Ε.Α..
 • Αυτόματες προμετρήσεις υλικών για ταχύτατη σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου.
 • Πρότυπες βιβλιοθήκες παρεμβάσεων, με παραμετρικά τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών και συστημάτων.
 • Αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. αντλία θερμότητας ή αέριο).
 • «Έξυπνους» συνδυαστικούς ελέγχους που αποτρέπουν το χρήστη να συμπληρώσει μη επιλέξιμες παρεμβάσεις.
 • Αυτοματοποιημένους ελέγχους ενεργειακού στόχου και επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων & εργασιών ανακαίνισης.
 • Αυτόματη αναγνώριση του συντελεστή βαθμοημερών, με σκοπό τη βαθμολόγηση της αίτησης.
 • Δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού προσαρτήματος ενεργειακής επιθεώρησης προς υποβολή στο buildingcert.gr.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται τεκμηριωμένα σε μια καρτέλα ανώτατων τιμών όπου προσδιορίζονται αναλυτικά:

 • Το ποσοστό επιχορήγησης με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.
 • Ο προσδιορισμός του ενεργειακού στόχου.
 • Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ενεργειακή αναβάθμισης και ανακαίνισης.
 • Το τελικό επιλέξιμο κόστος, το ποσό επιχορήγησης και τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια.

Ως αποτέλεσμα, επιταχύνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης των εναλλακτικών προτάσεων, σύνταξης της πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης και βαθμολόγησης αυτής, με βάση τα νέα κριτήρια για τη διαμόρφωση της  σειράς κατάταξης των αιτήσεων! 

H Civiltech προσφέρει επίσης εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού για την την ενεργειακή επιθεώρηση, την ταυτότητα κτιρίου, την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 30 που σας βοηθούν να ολοκληρώσετε την αίτηση. 

Παρουσίαση

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

Energy Certificate

Energy Certificate CAD 1.31

Η εφαρμογή Energy Certificate CAD 1.31 αποτελεί μία καταξιωμένη λύση λογισμικού στον τομέα της ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίων που εκτελεί τους απαραίτητους υπολογισμούς, όσο «απαιτητική» και εάν είναι η γεωμετρία.

Διαθέτει ενσωματωμένη σχεδιαστική εφαρμογή, αλλά παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής της γεωμετρίας του κτηρίου από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές της ελληνικής αγοράς (AutoCAD, ArchiCAD, Revit, ARCHLine XP).

Επιπλέον, παρέχει πρότυπες λύσεις θερμομόνωσης, οδηγό δημιουργίας κουφωμάτων και αυτοματισμούς στα η/μ συστήματα που επιταχύνουν τη δημιουργία σεναρίων βελτίωσης για το πρόγραμμα  «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».  

Building Ταυτότητα

e-Building Ταυτότητα

Η εφαρμογή e-Building Ταυτότητα είναι το μοναδικό λογισμικό που αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το θέμα της ταυτότητας κτιρίου, καθώς διαθέτει προηγμένες λειτουργίες, όπως:  

Μικρή Κλίμακα

e-Μικρή Κλίμακα

Για την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης ικριωμάτων. 

Παράλληλα, κατ' εφαρμογή του ν.4685/2020, είναι πλέον υποχρεωτική η διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ.  

Η εφαρμογή e-Μικρή Κλίμακα παράγει τις τεχνικές εκθέσεις, βεβαιώσεις μηχανικού και αιτήσεις προς υπηρεσίες, κατηγοριοποιημένες με βάση την κωδικοποίηση του Τ.Ε.Ε.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την εφαρμογή Building Απόβλητα παράγεται αυτόματα το Σ.Δ.Α.

Τέλος, σε συνεργασία με την εφαρμογή e-Building Άδειες αποστέλλεται η αίτηση στο σύστημα e-Άδειες, μέσω αρχείου τύπου .xml. 

e-Building Άδειες

e-Building Άδειες

Η εφαρμογή e-Building Άδειες αναλαμβάνει την υποβολή των αιτήσεων στο σύστημα e-Άδειες, μέσω αρχείου τύπου .xml.

Αναγνωρίζει από το σύστημα Αμοιβών του Τ.Ε.Ε. και από τις εφαρμογές Αμοιβές Building και e- Μικρή Κλίμακα, τα στοιχεία του φακέλου του έργου, τις εργασίες & τον τύπο της πράξης.

Aναγνωρίζει τις συντεταγμένες του γεωτεμαχίου από οποιοδήποτε αρχείο .dwg/.dxf που υποστηρίζει layers και τις  αποστέλλει ηλεκτρονικά στο e-Άδειες.  

Επίσης, συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης και των χρησεων από την κτηριολογική διάρθρωση των χώρων και εκτελεί χρήσιμους ελέγχους πληρότητας.

Τέλος, παράγει τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων μελετών και επιβλέψεων για μηχανικούς και εταιρείες.

Αποκτήστε τώρα με μίσθωση το Building!