Για την έκδοση Building 2024, έχουμε ετοιμάσει μία σειρά από νέες δυνατότητεςεφαρμογές και υπηρεσίες, που αξιοποιούν την 25χρονη εμπειρία μας στο τεχνικό λογισμικό.

Δείτε εδώ τη βιντεοσκοπημένη παρουσίαση Building 2024 - Νέες δυνατότητες και εφαρμογές!

Δασικά ακίνητα

Με τη νέα εφαρμογή Building Δασικά Ακίνητα παράγετε το Έντυπο Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας, την Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και τη Δήλωση Εφαρμογής των Μέτρων Πυρασφάλειας (Φ.Ε.Κ. 3475/Β/24.5.2023). Μεταβείτε εδώ για να δείτε την πρώτη παρουσίαση! 

Προσβασιμότητα ΑμεΑ 

Με τη νέα εφαρμογή Building Προσβασιμότητα συντάσσετε ταχύτατα το τεύχος της μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ, τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακατασκευές υπαρχόντων κτιρίων (Φ.Ε.Κ. 2018/B/30-03 23). Μεταβείτε εδώ για να δείτε την πρώτη παρουσίαση! 

Προσθήκες και αλλαγές σε κοινές λειτουργίες

Αυτόματες υποβολές και λήψεις στοιχείων

Αναβαθμίζοντας τη διαδικασία διασύνδεσης με τα συστήματα του Τ.Ε.Ε. μεσω web browser (e-Αυθαίρετα, e-Building Ταυτότητα / Άδειες), διασφαλίζουμε απόλυτο έλεγχο πλοήγησης και άψογη λειτουργία σε όλες τις αναλύσεις οθόνης. Ενδεικτικά, με τη νέα διαδικασία παρέχεται:

 • Μετάβαση σε συγκεκριμένη δήλωση με ένα κλικ.
 • Αυτόματη αναγνώριση του σταδίου υποβολής και λήψης στοιχείων.
 • Λήψη καταλόγου αρχείων που έχουν υποβληθεί.

Ηλεκτρονική προετοιμασία εγγράφων

Οι εφαρμογές e-Building Άδειες, e-Μικρή Κλίμακα και Αμοιβές Building διαθέτουν πλέον νέα ενότητα προετοιμασίας εγγράφων με τη βοήθεια της οποίας μπορείτε να:

 • Μετατρέψετε αυτόματα ένα ή περισσότερα έγγραφα από .docx ή .dxf σε μορφή pdf.
 • Υπογράψετε ψηφιακά τα έγγραφα σας, εφόσον είστε κάτοχοι του Building Sign. 
 • Εξάγετε τα έγγραφα οργανωμένα ανά είδος ή ανά μηχανικό, έτοιμα για υποβολή στο e-Άδειες.

Εγκατάσταση εφαρμογών σε υπολογιστές Mac

Οι εφαρμογές είναι πλήρως συμβατές με υπολογιστές Mac με επεξεργαστές M1/M2/M3 (Parallels).

Προσθήκες σε μεμονωμένες εφαρμογές 

Αμοιβές Building

 • Νέος τρόπος υπολογισμού του ανταποδοτικού τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/7784/218/24-01-24).
 • Δυνατότητα αναγνώρισης πολλαπλών Τ.Η. με σκοπό τη συμβατότητα με το σύστημα e-ΕΦΚΑ.
 • Αυτόματος υπολογισμός φορολογικων Α.Ε.Κ.Κ. με Ε.Τ.Α = 45 € αντί για Ε.Τ.Α. = 750 €.
 • Βελτιώσεις στη διαδικασία υποβολής στοιχείων νομικών προσώπων στον e-ΕΦΚΑ
 • Επικαιροποίηση των εντύπων αμοιβών μηχανικών και φορολογικών αδείας. 

Building Sign

 • Αναγνωρίζονται αρχεία που έχουν υπογραφεί ψηφιακά μέσω cloud παρόχων, όπως το ΤΕΕ Sign, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε την ψηφιακή σας υπογραφή σε αρχεία συναδέλφων. 

e-Building Άδειες

 • Προσθήκη νέων Υ.ΔΟΜ. και νέων τύπων πράξεων προς υποβολή στο σύστημα e-Άδειες.
 • Προσθήκη νέας ιδιότητας στους κύριους του έργου προς υποβολή στο σύστημα e-Άδειες.

e-Building Ταυτότητα

 • Προσθήκη νέας αιτιολογίας στα στοιχεία της ιδιοκτησίας. 
 • Δυνατότητα αντιγραφής χώρων στην καρτέλα κτήρια. 

e-Αυθαίρετα 

 • Αυτόματη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης συνδιοκτητών. 

e-Μικρή Κλίμακα 

 • Αυτόματη παραγωγή εγγράφων π.χ προϋπολογισμός έργου. 
 • Αυτόματη μετάβαση στην εφαρμογή e-Building Άδειες

Energy Building / Certificate

 • Σημαντική βελτιστοποίηση ταχύτητας επεξεργασίας 2D/3D για μεγάλα και πολύ μεγάλα κτίρια (>10.000m²), κάνοντας χρήση της νέας εντολής Suspend Calc στην καρτέλα Τοίχοι. 
 • Βελτιστοποίηση στη διάταξη των εικόνων στο τεύχος θερμομονωτικής επάρκειας
 • Δυνατότητα παραγωγής αρχείου .xml για το Β΄Π.Ε.Α. του προγράμματος Εξοικονομώ 2023, κάνοντας χρήση της αντίστοιχης εντολής στην καρτέλα Σενάρια.

Βάση Έργων / Εργατικά

 • Πλήρης υποστήριξη των Windows 11 με δυνατότητα ταυτόχρονης εγκατάστασης της τελευταίας έκδοσης SQL Server.
 • Υποστήριξη του νέου τρόπου γραμμογράφισης που ισχύει από 1/1/2024 για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων μέσω αρχείου τύπου .txt.