Έλεγχος Δόμησης

Building Studio


Η εφαρμογή Building Έλεγχος Δόμησης, αναλαμβάνει τη διαχείριση των διαδικασιών που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. αριθμ. 299/7.1.2014 Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.

Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο στον γενικό επιβλέποντα του έργου, όσο και στους ελεγκτές δόμησης δημιουργώντας κατά περίπτωση τις αιτήσεις, τα σχετικά πορίσματα με τους ελέγχους και τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

Δυνατότητες

 • Κατηγορίες και είδος έργου ανά κατηγορία
 • Αυτόματη ανάθεση ελέγχων κατά περίπτωση

Οφέλη για τον επιβλέποντα

 • Διάσπαση του έργου σε υποέργα (πχ συγκροτήματα)
 • Προγραμματισμός ελέγχου
 • Αποτελέσματα ελέγχου
 • Στοιχεία επανελέγχου
 • Κατάλογος ελέγχων που θα εκτελεστούν
 • Υπολογισμός αποζημίωσης ανά ελεγκτή για κάθε έλεγχο
 • Διαχείριση πληρωμών ελεγκτών
 • Ημερολόγιο προγραμματισμένων ελέγχων

Οφέλη για τον ελεγκτή δόμησης

 • Σύνταξη πορισμάτων για κάθε κατηγορία ελέγχου
 • Έτοιμες απαντήσεις (Θετικό/Αρνητικό) για κάθε στοιχείο ελέγχου
 • Φωτογραφίες έργου
 • Σκαριφήματα παραβάσεων
 • Αυτόματη παραγωγή πορίσματος με δυνατότητα επεξεργασίας του