Έλεγχος Δόμησης

Building Studio


Η εφαρμογή Building Έλεγχος Δόμησης, αναλαμβάνει τη διαχείριση των διαδικασιών που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. αριθμ. 299/7.1.2014 Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.

Η προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. ορίζει τους ελέγχους που διενεργούνται από τους Ελεγκτές Δόμησης, ανάλογα με την κατηγορία των εργασιών δόμησης και το είδος των έργων. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές μελέτες που έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας.

Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο στον γενικό επιβλέποντα του έργου, όσο και στους ελεγκτές δόμησης δημιουργώντας κατά περίπτωση τις αιτήσεις, τα σχετικά πορίσματα με τους ελέγχους και τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

Δυνατότητες

 • Κατηγορίες και είδος έργου ανά κατηγορία
 • Αυτόματη ανάθεση ελέγχων κατά περίπτωση

Οφέλη για τον επιβλέποντα

 • Διάσπαση του έργου σε υποέργα (πχ συγκροτήματα)
 • Προγραμματισμός ελέγχου
 • Αποτελέσματα ελέγχου
 • Στοιχεία επανελέγχου
 • Κατάλογος ελέγχων που θα εκτελεστούν
 • Υπολογισμός αποζημίωσης ανά ελεγκτή για κάθε έλεγχο
 • Διαχείριση πληρωμών ελεγκτών
 • Ημερολόγιο προγραμματισμένων ελέγχων
 • Αίτηση προς την Υ.ΔΟΜ.

Οφέλη για τον ελεγκτή δόμησης

 • Σύνταξη πορισμάτων για κάθε κατηγορία ελέγχου
 • Έτοιμες απαντήσεις (Θετικό/Αρνητικό) για κάθε στοιχείο ελέγχου
 • Φωτογραφίες έργου
 • Σκαριφήματα παραβάσεων
 • Αυτόματη παραγωγή πορίσματος με δυνατότητα επεξεργασίας του