Προϋπολογισμός εργασιών

Building Studio


Η εφαρμογή Building – Προϋπολογισμός εργασιών σας δίνει τη δυνατότητα να συντάσσετε εύκολα και απλά προϋπολογισμούς εργασιών.Υποστηρίζονται διάφοροι τύποι προϋπολογισμού, όπως προϋπολογισμοί τύπου ΕΚΚΟ, προϋπολογισμοί τύπου ΙΚΑ κ.ά.

Η εφαρμογή Building – Προϋπολογισμός εργασιών σας δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ιεραρχίας εργασιών από την εφαρμογή Building Χρονοδιάγραμμα, από την εφαρμογή Βάση Έργων και από την εφαρμογή MS Project.

Επιπλέον, σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε νέες εργασίες, ή να κατασκευάσετε άρθρα.

Δυνατότητες

 • Δυνατότητα καταχώρησης τιμών προϋπολογισμού και απολογισμού.
 • Δυνατότητα κατασκευής άρθρων εργασιών.
 • Υποστήριξη ομάδων εργασιών.
 • Αυτόματη διαχείριση προϋπολογισμών πολλών επιπέδων, με αυτόματο υπολογισμό μερικών αθροισμάτων.
 • Δυνατότητα ομαδοποίησης εργασιών (π.χ. Οικοδομικά, Η/Μ εγκαταστάσεις).
 • Ενέργειες προσαρμογής προϋπολογισμού κ.ο.κ.
 • Δυνατότητα εισαγωγής πόρων και εξαρτήσεων για άμεση παραγωγή χρονοδιαγράμματος.

Άλλες δυνατότητες

 • Προβολές εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες παρουσίασης (τύπου ΕΚΚΟ, τύπου ΙΚΑ, με ή χωρίς ΦΠΑ).
 • Περιλαμβάνει βιβλιοθήκη έτοιμων εργασιών, μονάδων μέτρησης, προσώπων κ.ά.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με τα προγράμματα Αμοιβές Building, Building Χρονοδιάγραμμα και Building Ασφάλεια ΣΑΥ/ΦΑΥ.

 Έντυπα

 • Πλήθος αναφορών με πίνακες εργασιών, πόρους ανά εργασία κλπ.
 • Εκτύπωση διαγράμματος Gantt σε πολλά μεγέθη χαρτιού (Α4, Α3, Α1, Α0) ή σε plotter.
 • Εξαγωγή σε Microsoft Excel.
 • Εξαγωγή σε Microsoft Project.