ΕΚΚΟ Παραστατικά

Building Studio


Η εφαρμογή Building ΕΚΚΟ συντάσσει τον αρχικό και τον τελικό πίνακα του ΕΚΚΟ και παράγει όλα τα απαιτούμενα έντυπα τόσο για το πρώτο στάδιο (άδεια δόμησης) όσο και το δεύτερο στάδιο (ηλεκτροδότηση οικοδομής).

Επιπλέον, το υποσύστημα Building ΕΚΚΟ Παραστατικά διαχειρίζεται τα παρασταστικά του έργου. Επισημαίνεται ότι η διαχείριση των παραστατικών της οικοδομής είναι απαραίτητη πλέον όχι μόνο για τις ανάγκες της ηλεκτροδότησης της οικοδομής, αλλά και για τις υποχρεώσεις που αφορούν την ενεργειακή επιθεώρηση (παραστατικά μονωτικών, δομικών υλικών, εξωτερικών κουφωμάτων κ.ά.). 

Χαρακτηριστικά

 • Υπολογισμός Κόστους Κατασκευής Οικοδομής.
 • Σύνταξη αρχικών πινάκων.
 • Διαχείριση τελικού πίνακα.
 • Καταχώρηση παραστατικών ανά κατηγορία εργασίας.
 • Συνολικός έλεγχος εξέλιξης δαπανών έργου.
 • Βιβλιοθήκη εργασιών, προμηθευτών, υπεργολάβων, δαπανών κ.λ.π.

Υπολογισμός Τιμής ζώνης

Μια καινοτομία της εφαρμογής Building ΕΚΚΟ Παραστατικά είναι ότι περιλαμβάνει τον ακριβή εντοπισμό της τιμής ζώνης οποιασδήποτε ιδιοκτησίας ανήκει στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων. Η αναζήτηση γίνεται λεκτικά εισάγοντας οδό, αριθμό, περιοχή και ο καθορισμός της τιμής ζώνης γίνεται με την επισήμανση επί χάρτου, του οικοδομικού τετραγώνου. Στους χάρτες εμφανίζονται οι ζώνες του αντικειμενικού συστήματος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης/εκτύπωσης του χάρτη σε εικόνα με όλους τους δρόμους.

Η υπηρεσία παρέχεται σε κατόχους της εφαρμογής Building Axies.

Παραστατικά

Επιπλέον, η έκδοση Building ΕΚΚΟ - Παραστατικά σας δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης των παραστατικών που σχετίζονται με την αγορά υλικών, τη λήψη υπηρεσιών και τις μισθολογικές καταστάσεις. Το Building ΕΚΚΟ - Παραστατικά συντάσσει τον τελικό πίνακα με βάση τους αρχικούς πίνακες του έργου και ταξινομεί αυτόματα τα παραστατικά ανά εργασία και ανά είδος δαπάνης, παράγοντας αυτόματα τις καταστάσεις που προβλέπονται.

Άλλες δυνατότητες

 • Αυτόματος επιμερισμός επιφανειών μικτής χρήσης.
 • Δυνατότητα δημιουργίας τελικού πίνακα από πολλούς αρχικούς πίνακες.

Έντυπα

 • Έντυπα υπολογισμού ελαχίστου κόστους.
 • Αρχικοί πίνακες
 • Τελικός πίνακας.
 • Παραστατικά ανά εργασία.
 • Δήλωση εργασιών.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.