Επισκευή

Building Studio


Η εφαρμογή Building Επισκευή της Civiltech αναλαμβάνει τη διαχείριση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση Άδειας Επισκευής κτηρίων με βλάβες από σεισμούς, πλημμύρες κλπ.

Παράγει το σύνολο των εντύπων που πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια επιτροπή Υ.Α.Σ. όπως αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναλυτική σύνταξη προϋπολογισμού επισκευής με προμετρήσεις, καταγραφή βλαβών και τρόπου επισκευής τους, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, διαχείριση φωτογραφικού υλικού και σχεδίων, υπολογισμό αμοιβών και εισφορών κλπ

Ειδικότερα, η έκδοση Building Επισκευή έχει προσαρμοστεί στη κάλυψή όλων των απαιτήσεων που προβλέπονται από το ΦΕΚ 456/Β/25-2-2014 και ΦΕΚ 455/Β/25-2-2014 για το σεισμό της Κεφαλονιάς της 26/1/2014.

Δυνατότητες

 • Διαχείριση χώρων, ιδιοκτησιών και προσώπων.
 • Διαχείριση σχεδίων.
 • Σύνταξη προμέτρησης - προϋπολογισμού έργου σύμφωνα με τα πρότυπα του ΥΑΣ.
 • Εφαρμογή των τιμολογίων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο Επισκευών της Υπηρεσίας ( οικ. 6772/ Β9β/19.12.11 (Φ.Ε.Κ. 3201/Β/30.12.11).
 • Βιβλιοθήκες βλαβών με σκαριφήματα για γρήγορή προμέτρηση.
 • Βιβλιοθήκες τρόπων επισκευής με σκαριφήματα και αναλυτική περιγραφή.
 • Αυτόματη επιλογή επισκευής και εργασιών από τιμολόγιο ανά είδος και βαθμό βλάβης.
 • Αυτόματη παραγωγή τεχνικής έκθεσης αποτίμησης βλαβών.
 • Αυτόματη παραγωγή τεχνικής έκθεσης επισκευών.
 • Τεχνικές εκθέσεις για κάθε περίπτωση επισκευής (μανδύες, ρητινενέσεις κ.λ.π.).
 • Διαχείριση προαπαιτουμένων δικαιολογητικών για πληρότητα φακέλου.
 • Διαχείριση φωτογραφιών όψεων και βλαβών.
 • Αυτόματος υπολογισμός αμοιβών για κατηγορία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ανάλογα με τη βλάβη.
 • Διαχείριση διηρημένων ιδιοκτησιών.

Έντυπα

 • Αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής.
 • Αναλυτικός προϋπολογισμός με προμετρήσεις (με ή χωρίς σκαριφήματα).
 • Πίνακας ημερομισθίων ΙΚΑ.
 • Τεχνική έκθεση αποτίμησης βλαβών.
 • Τεχνική έκθεση αποκατάστασης βλαβών.
 • Τεχνικές εκθέσεις για μανδύες, ρητινενέσεις με δηλώσεις ιδιοκτητών.
 • Δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών, ιδιοκτητών κλπ.
 • Δήλωση μελετητή για τον χαρακτήρα βλαβών.
 • Φωτογραφίες όψεων και βλαβών.
 • Φύλλα πληρότητας φακέλου (για όλες τις περιπτώσεις).
 • Έντυπο καθορισμού αμοιβής μηχανικού.
 • Έντυπο 2 για ΤΕΕ.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις για νομή και κατοχή.
 • Έντυπο Άδειας επισκευής.