Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Νάντια Λιάκου  
#1 Απεσταλμένο : Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014 3:44:27 μμ(UTC)
Νάντια Λιάκου

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 380
Ελλάδα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 24/02/14
Αρ. Πρωτ : ΟΙΚ.925

ΘΕΜΑ: «∆υνατότητα χορήγησης άδειας δόµησης σε διηρηµένη ιδιοκτησία επί ακινήτου στο οποίο έχουν συσταθεί
οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες πριν την 28-7-2011»

Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών και ιδιωτών που αφορούν στη δυνατότητα χορήγησης έγκρισης και άδειας δόµησης σε συνιδιοκτησίες, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.2 α και 3 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ), «Στην κάλυψη και στο συντελεστή δόµησης του οικοπέδου, που έχει πραγµατοποιηθεί, προσµετρώνται τα υπάρχοντα κτίσµατα, νοµίµως υφιστάµενα ή όχι.Η συνολική εκµετάλλευση δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δόµησης προσθήκης, συντελεστή δόµησης της περιοχής.».
Σε περίπτωση έκδοσης άδειας δόµησης προσθήκης, δηλαδή ανέγερσης νέας κατασκευής σε οικόπεδο ή γήπεδο όπου έχει ανεγερθεί κτίριο µε τµήµατα τα οποία εµπίπτουν στην παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4178/13,
στο διάγραµµα δόµησης θα απεικονίζονται πέραν των νοµίµως υφισταµένων χώρων και οι παραπάνω χώροι , οι οποίοι προσµετρούνται στα συνολικά επιτρεπόµενα πολεοδοµικά µεγέθη του οικοπέδου (δόµηση, κάλυψη, ύψος κ.λ.π).
2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, υπέρβαση των επιτρεποµένων πολεοδοµικών µεγεθών µπορεί να γίνει : «Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία µέχρι τις 28.7.2011, για τον υπολογισµό των πολεοδοµικών µεγεθών , την έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.» (άρθρο 25 παρ.2 του ν.4178/13).
3. Είναι δυνατή, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του ν.4178/13, η έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης για οικοδοµικές εργασίες σε διηρηµένη ιδιοκτησία επί ακινήτου στο οποίο έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες πριν την 28/7/2011, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

Επεξεργασία από χρήστη Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 1:49:11 μμ(UTC)  | Αιτιολογία: Δεν προσδιορίστηκε

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error