Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:33 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.161
Ελλάδα

Tο ΣτE με τις υπ' αριθ. 2506/2000 και 2507/2000 έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του π.δ. 696/1974, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο του π.δ. 515/1989, κατά το μέρος που επιτρέπει με υπουργική απόφαση τον καθορισμό τιμών μονάδων επί τη βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, καθώς και άλλων, μη προσδιοριζομένων παραγόντων, συνιστά ανεπίτρεπτη υπεξουσιοδότηση, καθώς έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 43 παρ. 2 εδάφ. β΄ του Συντάγματος, το οποίο μόνο κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου και σε ειδικά οριζόμενες περιπτώσεις επιτρέπει την έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, διοικητικό όργανο. Ως εκ τούτων οι υπ' αριθ. 81304/6083/6.12.1989 (B΄ 886) και 80461/24.1.2000 (B΄ 131, 240, 253) αποφάσεις του Yπουργού Περιβάλλοντος, Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων που έχουν εκδοθεί βάσει της ανωτέρω αντισυνταγματικής εξουσιοδοτήσεως είναι άκυρες, αφήνοντας ως μόνο νόμιμο τρόπο υπολογισμού των αμοιβών, αυτόν βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού.   
Πηγή: ΕΔ 2410/9.10.2006

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error