Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Προκηρύχθηκε επίσημα ο Β' κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II», με πιθανή ημερομηνία έναρξης την 16η Σεπτεμβρίου (πηγή). Η αρχική απόφαση με το κείμενο του οδηγού δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ενώ αναμένεται σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. 

Το διάστημα που θα παρέχεται ανά ομάδα περιφερειών για την υποβολή των αιτήσεων, θα είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένο. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι μηχανικοί να συγκεντρώσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση πριν την ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων. 

Η ταχύτητα σίγουρα μετράει και σε αυτόν τον κύκλο, αλλά μόνο γι'αυτούς που θα είναι καλά προετοιμασμένοι. Η αρτιότητα της πρότασης που θα υποβληθεί αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας και σε αυτόν τον κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II». 

H Civiltech με την εφαρμογή παρέχει Energy Εξοικονομώ ΙΙ - Β Κύκλος μία ολοκληρωμένη πρόταση για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II», που ξεκινάει από τη φάση της σύνταξης της πρότασης και της ενεργειακής επιθεώρησης και ολοκληρώνεται με τη φάση υλοποίησης της δράσης.

Η εφαρμογή Energy Εξοικονομώ ΙΙ - Β Κύκλος έχει επικαιροποιηθεί με βάση τη σχετική απόφαση όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2583/19. Για κάθε αλλαγή που ενδεχομένως θα προκύψει από τροποποίηση του δημοσιευμένου Οδηγού εφαρμογής, θα γίνει άμεση ενημέρωση της εφαρμογής (εντός 24 ωρών) και θα διατεθεί δωρεάν σε όσους έχουν αγοράσει τη νέα εφαρμογή, με πλήρη συμβατότητα ως προς τις μελέτες που θα δημιουργήσετε. Επομένως, με την παράταση του χρόνου υποβολής έχετε αρκετό χρόνο για να προετοιμαστείτε εγκαίρως.

Παράλληλα, η Civiltech διαθέτει πληθώρα εφαρμογών για την εκπόνηση της ενεργειακής επιθεώρησης, την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, τη ρύθμιση αυθαιρέτων κ.ά. για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε με ταχύτητα και συνέπεια όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II».

Energy Εξοικονομώ II - 2019

H εφαρμογή Εξοικονομώ ΙΙ - Β Κύκλος της Civiltech σας βοηθάει:

  • Να διαμορφώσετε μια άρτια τεχνική πρόταση, με μια εκτενή βιβλιοθήκη παρεμβάσεων ξεχωριστά για κάθε μια υποκατηγορία επέμβασης (Κουφώματα, Θερμομόνωση, σύστημα θέρμανσης/ψύξης, σύστημα ΖΝΧ), με πολλούς αυτοματισμούς και ελέγχους ως προς το επιλέξιμο όριο δαπανών.
  • Να συντάξετε όλα τα έντυπα που πρέπει να υποβληβούν στο ηλεκτρονικό σύστημα, περιλαμβανομένων των παραρτήμάτων III και VI.

Επιπλέον, μια σημαντική καινοτομία της εφαρμογής Εξοικονομώ ΙΙ - Β Κύκλος είναι η δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων που είναι απαραίτητα στο πρόγραμμα (ενεργειακές καταναλώσεις, ετήσια εξοικονόμηση, υπολογισμός ενεργειακού στόχου 40%-70%) απευθείας απ' το αρχείο της επιθεώρησης ( .xml), έτσι ώστε να συντάξετε με ακρίβεια και πληρότητα τα έντυπα παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ και Παράρτημα VI), σύμφωνα με τις συστάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή.

Επιπρόσθετα, παράγονται τα απαιτούμενα έντυπα κατά περίπτωση (υπεύθυνες δηλώσεις, απόφαση γενικής συνέλευσης κ.λ.π.).

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

BUILDING

Building και Εξοικονομώ ΙΙ

Building Permission

Energy Certificate 2019

Η εφαρμογή Energy Certificate CAD 1.31 είναι μια καταξιωμένη λύση στον τομέα της ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίων, που αντιμετωπίζει όλες τις απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και επιτρέπει στον επιθεωρητή να εκπονήσει γρήγορα και αξιόπιστα την ενεργειακή επιθεώρηση. 

Η εφαρμογή Energy Certificate CAD 1.31 κάνει χρήση της τεχνολογίας σχεδιασμού κτηρίων 3D Visual BIM της Civiltech, όπου η διαχείριση της πληροφορίας γίνεται ταυτοχρόνως σε 3D και σε 2D περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε απόλυτη σχεδιαστική ακρίβεια στο επίπεδο και πλήρη εποπτεία του ενεργειακού μοντέλου και των συνοριακών συνθηκών στο χώρο.

Επιπρόσθετα, παρέχονται πρότυπες λύσεις για την ταχύτατη δημιουργία σεναρίων βελτίωσης για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄οίκον και πολλοί αυτοματισμοί για τα η/μ συστήματα. 

Μικρή Κλίμακα

Μικρή Κλίμακα N.4495

H διαδικασία έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης ικριωμάτων και κανείς δεν γνωρίζει τις εργασίες μικρής κλίμακας καλύτερα από τη Civiltech.

Η εφαρμογή Building Μικρή Κλίμακα διαχειρίζεται όλες τις περιπτώσεις του 4495/17, επιλέγοντας κάθε φορά τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ανά εργασία. Υπάρχει ειδική διαχείριση για τη βεβαίωση μηχανικού, τη δήλωση συναίνεσης, τον κατάλογο φωτογραφιών, τον προϋπολογισμό του έργου, τη σύνταξη τεχνικής περιγραφής, τη σύνταξη των εντύπων ασφάλειας και ικριωμάτων κά.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει εκατοντάδες πρότυπες αιτήσεις, έντυπα και δικαιολογητικά, κατηγοριοποιημένα με βάση την οργάνωση εγγράφων του συστήματος e-Άδειες.

Αποκτήστε τώρα με μίσθωση το Building!