Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

Η Civiltech ανακοινώνει την άμεση κυκλοφορία της νέας έκδοσης του Energy Νέο Εξοικονομώ που βασίζεται στο νέο Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021». 

H νέα εφαρμογή Energy Νέο Εξοικονομώ σας βοηθά να:

  • αξιολογήσετε τις εναλλακτικές προτάσεις,
  • περιγράψετε άρτια τις προτεινόμενες παρεμβάσεις,
  • βαθμολογήσετε την πρότασή σας, με βάση τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς κατάταξης των αιτήσεων!

Παράδειγμα μονοκατοικίας

Διασύνδεση με Π.Ε.Α.

Περιγραφή παρεμβάσεων

Μόλις οριστικοποιηθεί ο Οδηγός εφαρμογής, θα κυκλοφορήσει νέα έκδοση με τα έντυπα που χρειάζεται να υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα. 

Energy Εξοικονομώ 2021

Η εφαρμογή Energy Νέο Εξοικονομώ διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως:

  • αναγνώριση των ενεργειακών στοιχείων & των δομικών στοιχείων του κελύφους από το αρχείο .xml του Α΄Π.Ε.Α.,
  • προσομοίωση του Β΄Π.Ε.Α.,
  • πρότυπες βιβλιοθήκες παρεμβάσεων, με παραμετρικά τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών και συστημάτων,
  • «έξυπνους» συνδυαστικούς ελέγχους που αποτρέπουν το χρήστη να συμπληρώσει μη επιλέξιμες παρεμβάσεις, 
  • αυτοματοποιημένους ελέγχους ενεργειακού στόχου και επιλέξιμου προϋπολογισμού,
  • αυτόματη αναγνώριση του συντελεστή βαθμοημερών, με σκοπό τη βαθμολόγηση της αίτησης.

Με αυτόν τον τρόπο, επιταχύνεται η διαδικασία σύνταξης των εντύπων και διασφαλίζεται απόλυτη ταύτιση ποσοτήτων & χαρακτηριστικών μεταξύ της ενεργειακής επιθεώρησης, του προϋπολογισμού και του εντύπου των παρεμβάσεων.

Προτάσεις για το Εξοικονομώ

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

BUILDING

Building και Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Energy Certificate

Energy Certificate CAD 1.31

Η εφαρμογή Energy Certificate CAD 1.31 αποτελεί μία καταξιωμένη λύση λογισμικού στον τομέα της ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίων που εκτελεί τους απαραίτητους υπολογισμούς, όσο «απαιτητική» και εάν είναι η γεωμετρία.

Ενεργειακή επιθεώρηση διώροφης οικοδομής

Διαθέτει ενσωματωμένη σχεδιαστική εφαρμογή, αλλά παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής της γεωμετρίας του κτηρίου από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές της ελληνικής αγοράς (AutoCAD, ArchiCAD, Revit, ARCHLine XP).

Σχεδίαση ενεργειακού κελύφους

Επιπλέον, παρέχει πρότυπες λύσεις θερμομόνωσης, οδηγό δημιουργίας κουφωμάτων και αυτοματισμούς στα η/μ συστήματα που επιταχύνουν τη δημιουργία σεναρίων βελτίωσης για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021». 

Μικρή Κλίμακα

e-Μικρή Κλίμακα

H διαδικασία έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης ικριωμάτων, ενώ παράλληλα, κατ' εφαρμογή του ν.4685/2020, είναι πλέον υποχρεωτική η διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ.  

Η Civiltech διαθέτει τη μοναδική ολοκληρωμένη λύση για τη μικρή κλίμακα πλήρως εναρμονισμένη με τις νέες απαιτήσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021».  

Η εφαρμογή Building e-Μικρή Κλίμακα παράγει τις απαιτούμενες τεχνικές εκθέσεις, δηλώσεις μηχανικού & αιτήσεις προς υπηρεσίες και αναλαμβάνει τη διαχείριση του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων προς υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. 

Επιπλέον, συνεργάζεται με το Building Απόβλητα για την παραγωγή του Σ.Δ.Α. και με το e-Building Άδειες για την υποβολή της αίτησης στο e-Άδειες με ένα «κλικ»! 

Αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Αποκτήστε τώρα με μίσθωση το Building!