Φοροτεχνικά

Βάση Έργων

Η εφαρμογή ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ διεκπεραιώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις μιας κατασκευαστικής επιχείρησης. Καλύπτει τις ανάγκες για τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων, τη σύνταξη προσωρινών και οριστικών δηλώσεις Φ.Π.Α., φορολογικό ημερολόγιο κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός των εγγραφών του βιβλίου κοστολογίου με τα ανωτέρω έντυπα, καθώς και η ορθολογική διαχείριση εγγραφών που αφορούν την ειδική prorata πρώτης κατοικίας, τις πωλήσεις διαμερισμάτων (με ή χωρίς Φ.Π.Α.) και τις παραδόσεις κτισμάτων.

Το βιβλίο εσόδων-εξόδων, η γέφυρα προς βιβλία Γ' κατηγορίας, οι δηλώσεις Φ.Π.Α., οι δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου κλπ παράγονται αυτόματα με μια συναλλαγή. Όλα τα βιβλία τηρούνται θεωρημένα, ενώ οι δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται μέσα από το πρόγραμμα απευθείας στο TaxisNet.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

 • Βάση Έργων

  • Έργα
   • Φάκελος έργου
  • Συναλλασσόμενοι
   • Επιχειρήσεις
   • Προμηθευτές
   • Υπεργολάβοι
   • Πιστωτές
   • Πελάτες
   • Χρεώστες
   • Εργαζόμενοι
   • Μηχανικοί
   • Λογιστές
  • Είδη
   • Προϊόντα/υλικά
    • Προμηθευτές/τιμές
   • Υπηρεσίες/Εργασίες
   • Δαπάνες
 • OIKONOMIKA

  • Αγορές / Έξοδα
   • Αναλυτικές αγορές (αγαθών, υπηρεσιών)
   • Συνοπτικές αγορές (αγαθών, υπηρεσιών)
   • Δαπάνες έργου
   • Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
  • Πωλήσεις / Έσοδα
  • Πληρωμές
   • Πληρωμές εργαζομένων
  • Εισπράξεις
  • Αποδείξεις εισπράξεων – πληρωμών
  • Κρατήσεις υπεργολάβων, βεβαιώσεις
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

  • Βιβλίο εσόδων - εξόδων
   • Γέφυρα για βιβλία Γ'κατηγορίας
  • Προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α.
   • Αυτόματη υποβολή μέσω Taxis Net
  • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
  • Καταστάσεις φόρου εργολάβων

Διασυνδεσιμότητα

 • Ταυτόχρονη παρακολούθηση Ε.Κ.Κ.Ο. (Έντυπα ηλεκτροδότησης)
 • Σύνδεση με ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ για παρακολούθηση του ΦΠΑ οικοδομής & βιβλίου κοστολογίου.
 • Σύνδεση με ΕΡΓΑΤΙΚΑ για παρακολούθηση εργασίας οικοδομοτεχνικών έργων (ΑΠΔ).
 • Σύνδεση με προκοστολόγηση έργου.

Άλλες δυνατότητες & χαρακτηριστικά

 • Βοήθεια, τεκμηρίωση, νομοθεσία, μαθήματα
 • Δωρεάν εκπαίδευση - σεμινάρια
 • Ενημερώσεις Internet, κοινότητα συζητήσεων
 • Αξιοπιστία και ασφάλεια δεδομένων SQL Server
 • Η εφαρμογή ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ λειτουργεί σε multi-user περιβάλλον και περιλαμβάνει μια έκδοση του Microsoft SQL 2005 Express που διανέμεται δωρεάν με το πρόγραμμα. Η βάση δεδομένων μπορεί να εγκατασταθεί, είτε στον ίδιο υπολογιστή με το πρόγραμμα ή σε ένα ξεχωριστό διακομιστή, για χρήση σε περιβάλλον πολλών χρηστών.
 • Ανάπτυξη με τις τεχνολογίες Civilteam .net Application Framework και Microsoft.NET